žuc-smž

Potpisani Ugovori između ŽUC-a SMŽ i jedinica lokalne samouprave o zajedničkom financiranju županijskih i lokalnih cesta u omjeru 50:50%

SISAK – U sjedištu Sisačko-moslavačke županije u Sisku potpisani su Ugovori između Županijske uprave za ceste SMŽ i jedinica lokalne samouprave o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u omjeru 50:50%.

Uvodno je govorio sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, te je naglasio: „Prije svega zahvaljujem na vašem dolasku, ali zahvaljujem i na suradnji oko ovog našeg zajedničkog projekta financiranja, obnove, izgradnje, rekonstrukcije županijskih cesta koji provodimo četvrtu godinu za redom i odmah na početku moram izraziti zahvalnost na dosadašnjoj suradnji gdje smo u zadnje tri godine obnovili više od 200 kilometara županijskih cesta. Veliki je to uspjeh, jer da nismo prišli takvom modelu vjerojatno dobar dio cesta ne bi bio u sadašnjem stanju. Još uvijek imamo puno posla i vjerujem da je ovo još jedan korak naprijed da obnovimo te županijske ceste. Moram spomenuti i to da županijske ceste jesu županijske i često puta u razgovoru s našim gradonačelnicima i načelnicima, s lokalnom samoupravom, rečeno je: župane to su vaše ceste i to obnovite, ali reći ću da većina tih cesta, kada bi ih ispravno kategorizirali, vjerojatno ne bi ušle u ovu kategoriju i nekakvo geslo prije tri godine je bilo da „nećemo prebacivati sa sirotinje na još veću sirotinju“ nego idemo probati zajedničkim radom pridonijeti da doista u pojedinim mjestima obnovimo katastrofalne lokalne i županijske ceste i rezultati su vidljivi. Za neke ceste koje su stoljećima bile makadamske i prašnjave ljudi su zadovoljni kada napravite i barem dva kilometra već je to veliki pomak, pogotovo ako asfaltirate kroz naselja gdje ljudi žive. S te strane smo pripremili Ugovore koje ćemo potpisati za zajedničko sufinanciranje i to za Gradove i Općine: PETRINJA (2 dionice), KUTINA (4 dionice), POPOVAČA (4 dionice), DVOR (2 dionice), MARTINSKA VES (4 dionice), LEKENIK (2 dionice), LIPOVLJANI (1 dionica) i DONJI KUKURUZARI (1 dionica). To je ukupno 20 dionica u ukupnoj dužini 40 kilometara i u procijenjenoj vrijednosti od 20 milijuna kuna. Naša Županijska uprava za ceste je pripremila troškovnike za ove dionice i raspisivanje osam nadmetanja koji će biti napravljeni nakon ovog potpisanog Ugovora i da će radovi krenuti na zadovoljstvo naših građana koji žive u ovim Gradovima i Općinama.“

Obratio se i Mario Posavec, zamjenik ravnatelja ŽUC-a: „Kao i prethodnih, tako i ove godine, Županijska uprava za ceste SMŽ, zajedno s jedinicama lokalne uprave i samouprave nastavlja sanaciju i modernizaciju županijskih i lokalnih prometnica kroz model izvanrednog održavanja, a na principu zajedničkog sufinanciranja. Nakon potpisivanja Ugovora o zajedničkom sufinanciranju Županijska uprava za ceste SMŽ će pokrenuti postupak Javne nabave za ove ugovorene prometnice, te nakon izbora najpovoljnijeg ponuditelja očekujemo početak radova već poslije Zimske službe koja prema našem operativnom programu traje do 15. travnja. Ovo je prva faza ugovaranja za ovu godinu, a djelatnici ŽUC-a napravili su troškovnike za još sedam jedinica lokalne uprave i samouprave gdje se očekuje potvrda tih troškovnika, te ćemo nakon toga pristupiti realizaciji tog postupka. U drugoj fazi u naše prometnice planiramo uložiti još 16 milijuna kuna, tako da bi dobili novih 20 kilometara obnovljenih cesta i time bi ispunili naš plan građenja koji je usvojila Županijska skupština 2019. godine.“

U ime svih potpisnika zahvalio se Zlatko Babić, gradonačelnik Grada Kutine: „Izuzetna mi je čast da mogu u ime tri Grada i pet Općina zahvaliti što nastavljamo ovu suradnju četvrtu godinu za redom. Jasno je da sada i mi, kao jedinice lokalne samouprave, imamo i svoje lokalne nerazvrstane ceste koje su možda u još lošijem stanju nego županijske i tu nam isto predstoje aktivnosti na obnovi tih cesta i nastojimo to raditi paralelno sa Županijom koja obnavlja svoje ceste, ali važno je da se obnavlja svake godine. Ono što je bilo katastrofa bilo je prethodno razdoblje kada županijske ceste, posebno u prigradskim naseljima, nisu uopće obnavljane i bile su u izuzetno zapuštenom stanju. Jasno je da se nakon takvog nekog razdoblja od više godina ako se ne ulaže i ne obnavlja dovedete u jednu dosta tešku situaciju da više ne znate odakle krenuti.  Ipak smo sada donekle doveli te naše ceste u određenu bolju situaciju, bolje stanje, i na kraju krajeva sada smo u puno jednostavnijoj poziciji da možemo bolje planirati slijedeće godine i da stvarno sada idemo obnavljati ono što je ugroženo, ali smo ono što je bilo u izuzetno lošem stanju već obnovili i nadam se da će se takva suradnja nastaviti i idućih godina.“

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "disabled_client",
  "error_description": "The OAuth client was disabled."
}
See here for documentation.
Ivica Mioković

Ivica Mioković

Urednik, novinar i radijski voditelj na Petrinjskom radiju i Portalu 53. Novinarstvom se bavi više od 30 godina, a bogatu novinarsku karijeru ispunio je brojnim člancima i emisijama. Danas, osim novinarskog posla i izvještavanja sa brojnih terena, je glavni urednik sportske redakcije Petrinjskog radija i Portala 53, te vodi i uređuje sportsku emisiju Treće poluvrijeme.

NAJNOVIJE VIJESTI

X