simens

Predstavnici Simensa u Petrinji predstavili mogućnosti implementacije pametnih tehnoloških rješenja

PETRINJA – U petrinjskoj gradskoj upravi održan je radni sastanak s predstavnicima tvrtke Siemens Hrvatska na temu Smart city koncepta – implementacije digitalizacije i pametnih tehnoloških rješenja u svakodnevni život kako bi se učinkovito koristili prirodnih resursi i poboljšala dostupnost javnih usluga građanima.

Nakon sastanka, o samim razgovorima, Medeja Lončar, predsjednica Uprave Simensa u Hrvatskoj, je kazala: „Došli smo u Petrinju kako bismo pričali o mogućnosti razvoja  ovoga grada koji je stvarno nastradao, s jedne strane, a s druge strane ispred njega je, na neki način, početak neke nove vizije grada i ta vizija bi trebala biti moderna, zelena i pametna u smislu pametnih tehnologija barem kako to mi vidimo kada Simens pomaže gradovima u svijetu graditi neku svoju drugačiju viziju i mislimo da je, iako je strašno na neki način to što se dogodilo, na drugoj strani može biti jedan dobar početak neke bolje budućnosti za Petrinju. Raspravljali smo baš o konkretnim mogućnostima, prije svega toj viziji, toj strukturi koja mora biti dio nekakve takve vizije. To je taj prvi okvir za razmišljanje što želimo, od održivog razvoja, kako bi trebale izgledati nove zgrade, kako razmišljati o sigurnosti u ovakvom gradu, koja je to prometna infrastruktura, kako ustvari menađirati taj razvoj, jer prvo pamet mora doći, a i gradska uprava mora sebe modernizirati na neki način.”

Petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes zahvalila se na dolasku, te je naglasila: „Kroz razgovor s predstavnicima Simensa zapravo su nam se otvorili neki vidici. U planu je još uvijek barem izrada nekakvog malog Master plana za obnovu i revitalizaciju grada Petrinje i ono što smo zapravo zaključili na sastanku je, ukoliko želimo stvoriti grad privlačan i za ostanak naših, naročito mladih ljudi, ali i za privlačenje novih naraštaja iz drugih dijelova, naročito Zagreba i „zagrebačkog prstena“. Moramo uključiti struku, dakle pristupiti interdisciplinarno razvoju grada i zapravo stvoriti preduvjete za bilo kakve investicije i daljnje postupke i vjerujem da će nam Simens pomoći u cjelokupnom postupku, ali prvenstveno trebamo uključiti, u stvaranje strateškog dokumenta i vizije grada, struku, mlade i same Petrinjce da vidimo koje su potrebe.“

Spomenula je i jedan primjer: „Kroz razgovor s dekanom Arhitektonskog fakulteta i kolegama saznali smo da su studenti bili uključeni u izradu segmentarne izgradnje grada Petrinje i kroz razgovor smo zaključili kako bi trebali i s drugih fakulteta uključiti mlade stručnjake koji će dati neku svoju viziju grada, uz napomenu da će to sve ići paralelno. Dakle, ne stojimo izgradnjom i prijavom na projekte, ali imamo u vidu i jedan širi obuhvat, odnosno jednu širu sliku grada da ukomponiramo sve te projekte u jednu cjelinu u protočnost u izgradnji grada.“

  • foto00001
  • foto00002
  • foto00003
  • foto00004
  • foto00005

Ivica Mioković

Ivica Mioković

Urednik, novinar i radijski voditelj na Petrinjskom radiju i Portalu 53. Novinarstvom se bavi više od 30 godina, a bogatu novinarsku karijeru ispunio je brojnim člancima i emisijama. Danas, osim novinarskog posla i izvještavanja sa brojnih terena, je glavni urednik sportske redakcije Petrinjskog radija i Portala 53, te vodi i uređuje sportsku emisiju Treće poluvrijeme.

NAJNOVIJE VIJESTI

X