Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
nsduma

Pregledano 22 966 objekata, a neuporabljivo 3062 objekta

Nakon razornog potresa koji je pogodio našu Sisačko-moslavačku županiju, građani su prijavili štete na 34 056 objekata, a statičari su do sada pregledali 22 966 objekata. Neuporabljiva zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja su 3062 objekta, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije ukupno 5095 objekata. Uporabljiva bez oštećenja su 572 objekta, a uporabljivo bez ograničenja je 5299 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 8938 objekata.

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

close-link
X