gv36izvanredna

Prvo poništena, pa opet izglasana odluka o prodaji odmarališta Punat

PETRINJA – Putem video veze održana je 36.izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje sa samo dvije točke dnevnog reda koje su obje vezane uz odmaralište Punat. Prvo su vijećnici raspravljali o prijedlogu Odluke o poništenju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje, odnosno objekta u Punatu, o čemu je više rekao Ante Marić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu.

„Pristigle su četiri ponude, vidjeli ste koja je bila najveća. Ono što je bitno naglasiti je da je 15 stranaka preuzelo dokumentaciju i informiralo se detaljno oko kupnje nekretnine koju smo prodavali, bivšeg odmarališta, ali samo četiri su uspjela prijaviti, odnosno prikupiti dokumentaciju i prijaviti se na natječaj. Zašto je tome tako? Svi znamo da su u međuvremenu nastupile restrikcije oko virusa korone i oko zabrane kretanja, pa ostali koji su preuzeli dokumentaciju nisu bili u mogućnosti prijaviti se na natječaj, odnosno prikupiti tu dokumentaciju. To su nam potvrdili telefonskim putem i neki od njih su tražili produženje roka“, pojasnio je Marić.

Podsjeća kako je najveća ponuda za kupnju odmarališta Punat bila 1,154 milijuna kuna. „U konzultaciji sa gradonačelnika, mišljenje je gradonačelnika i mene osobno da je to mala cijena, ona je veća od početne cijene, ali da to nije ono što smo mi očekivali od prodaje ove nekretnine za koju smatramo da bi ipak mogli dobiti nešto višu cijenu u nekim drugim okolnostima“, pojasnio je Marić. Navedena odluka je prihvaćena jednoglasno, a potom su vijećnici raspravljali o prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja, a ponovno je riječ o objektu u Punatu, o čemu je više rekao pročelnik Marić.

„Vezano uz ovu prvu točku danas smo na ovu izvanrednu Sjednicu predložili da ide i druga točka o ponovljenom postupku prodaje. Jedino što je bitno naglasiti da za slučaj da smo čekali nekoliko mjeseci, već je prošlo preko tri mjeseca od zadnje procjene sudskog vještaka, za svaku sljedeću prodaju, ako bi prošlo više od šest mjeseci potrebno je izraditi novu procjenu sudskog vještaka o vrijednosti te nekretnine. Jedino što bi bilo u ovom sljedećem natječaju da bi dali duži rok, prošli rok je bio 15 dana za prijavu, sada bi dali duži rok“, pojasnio je Marić.

Kazao je kako ih je iznenadilo to što je 15 potencijalnih ponuditelja zatražilo dokumentaciju za kupnju odmarališta Punat. „Ono što je bitno, tekst natječaja je upućen na Gradsko vijeće i identičan je onome prvome, ali vi gradski vijećnici odlučujete koliki će biti rok natječaja, kolika će biti početna cijena i imate apsolutno pravo da se cijena poveća obzirom poništavamo prvi natječaj. 15 dana je potpuno irelevantan rok za ovaj natječaj, treba ga promijeniti na duži rok. Stvarno i nema tu nikakvih prikrivenih radnji niti je moguće, natječaj ja javan“, rekao je Marić.

Uz prijedlog gradonačelnika vremenski rok natječaja produljen je sa 15 dana na tri mjeseca, dok je na prijedlog nezavisnog Peje Trgovčevića, umjesto dosadašnje početne cijene od milijun kuna, za odmaralište Punat tražena je početna cijena od 1,350 milijuna kuna. U konačnici je ovaj prijedlog prihvaćen sa 13 glasova za, pet protiv i uz jedan suzdržan.

Prije početka same rasprave, HDZ-ova Magdalena Komes je kazala kako opravdanost sazivanja izvanredne Sjednice za prvu točku dnevnog reda ima, dok za drugu točku nema opravdanosti. MOST-ova Luca Gašpar Šako je također istaknula kako nema opravdanosti za drugu točku dnevnog reda, te podsjeća kako od 23.studenoga traže tematsku sjednicu po pitanju Aglomeracije, stoga je pitala zbog čega se na sjednice ne stavljaju neke važnije teme za grad. HDZ-ov Mihael Jurić je kazao kako prihvaćaju opravdanost prve točke dnevnog reda, ali ne vide razlog za automatsko stavljanje druge točke dnevnog reda, stoga iz Kluba vijećnika HDZ-a smatraju kako se iza svega nešto krije. Ističe kako za prodaju odmarališta treba pričekati povoljnije vrijeme. Gašpar Šako je postavila pitanje koju to cijenu Grad želi postići novim natječajem. HDZ-ov Željko Tonković je istaknuo kako se sa prvom točkom dnevnog reda mogu složiti jer je to kontinuitet HDZ-a da odmaralište ostane u vlasništvu Grada i svih građana Petrinje, no ističe kako nije vrijeme za prodaju, stoga je drugu točku nazvao besmislenom i smatra kako se iz nje svašta da iščitati, je li riječ o pogodovanju ili nešto drugo. Stoga smatra kako treba odustati od prodaje, jer u gradu ima puno važnijih tema o kojima treba raspravljati, kao što je Aglomeracija. Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je kazao kako ovdje nije riječ o manipulacijama, već se radi o točkama dnevnog reda koje su vezane uz strategiju Grada, a priče o nekakvoj nekorektnosti smatra neutemeljenima. Dodaje kako za njega odmaralište nije za prodaju pod svaku cijenu. Gašpar Šako je kazala kako, ako je već vrijeme koronavirusa, da se pričeka sa drugom točkom dnevnog reda i da se sazove redovna sjednica Gradskog vijeća na kojoj će se odlučivati o prodaji odmarališta. Nezavisni Miljenko Bušić je kazao kako je važno vratiti novac ljudima koji su se prijavili na prvi natječaj, kao što je dodao da treba prodati odmaralište Punat jer nemamo nikakvih ideja što s njim. Smatra kako je možda upravo sada najbolji trenutak za prodaju jer se ne zna kako će reagirati tržište nekretnina. HDZ-ova Magdalena Komes je još jednom istaknula kako je prva točka dnevnog reda opravdana, no sazivanje izvanredne sjednice zbog druge točke koja nije hitna smatra spornim. Nezavisni Pejo Trgovčević je istaknuo kako smo poništavanjem natječaja pokazali da smo neozbiljni i nestručni. On je za prodaju odmarališta Punat jer ne znamo što ćemo od njega, ali dodaje kako ne možemo biti neozbiljni i u novom natječaju dati istu cijenu i iste parametre. Stoga je predložio da se u novom natječaju korigira nova početna cijena . Anton Tadić je kazao kako se mora voditi računa o tome da se u novom natječaju ne ostavlja zakonska mogućnost da četiri ponuđača koji su se prvi javili tuže Grad i dobiju sudski spor. HDZ-ov Dragomir Brkić je također postavio pitanje zbog čega žurba sa drugom točkom dnevnog reda, jer smatra kako treba pričekati bolja vremena. Stoga smatra kako je druga točka dnevnog reda nepotrebna. HNS-ov Nenad Radošević je kazao kako objekt odmarališta Punat propada te da ova saga traje već više od 20 godina. Ističe kako je bilo različitih inicijativa oko odmarališta, kao i različitih političkih opcija i da se rješenje godinama nije nalazilo. I dalje je za to da se odmaralište proda, ali ne za bilo koju cijenu. Stoga je predložio amandman kojim će početna cijena za prodaju odmarališta Punat biti 1,250 milijuna kuna. Gašpar Šako je kazala kako je vrijeme konačno da se odmaralište proda nakon 20 i više godina, jer su sve dosadašnje gradske uprave bile nesposobne da nešto učine sa tim odmaralištem. Još jednom je postavila pitanje kolika bi cijena zadovoljila Grad Petrinju, te je još jednom apelirala da se ova točka dnevnog reda odgodi za neku redovnu sjednicu Gradskog vijeća na koju bi trebalo staviti i puno važnije točke dnevnog reda. Također je postavila pitanje u što će se novac od prodaje odmarališta utrošiti. Tonković je kazao kako je sve ovo igrokaz, te je još jednom apelirao da se novi natječaj odgodi i da se razmisli o svemu. Ponovio je HDZ za to da odmaralište ostane u vlasništvu Grada. Na samom kraju, HDZ-ov Mihael Jurić je kazao kako u ime Kluba vijećnika HDZ-a žele poručiti kako su protiv prodaje gradske imovine, dakle posebno atraktivnih lokacija kao što je odmaralište Punat. Ponovio je kako nije vrijeme za prodaju jer je cijena niska, ali u budućnosti se moraju naći rješenja koja bi omogućila našoj djeci da posjećuju Punat.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X