Share on facebook
Share on twitter
pproljećenaslov

Reagiranje Petrinjskog proljeća na mobilizaciju svojih triju članica u postrojbe Stožera CZ Grada Petrinje

PETRINJA – Inicijativa građana Petrinjsko proljeće danas je na  konferenciji za novinare održanoj u petrinjskom parku, reagirala na odluku petrinjskog gradonačelnika o mobilizaciju triju članica ove Inicijative u postrojbe Stožera civilne zaštite Grada Petrinje, glede podjele donacija građevinskog materijala. U svezi ove odluke, Inicijativa je konzultirala i odvjetnike, a njihovo mišljenje je na konferenciji predstavila članica Inicijative, Ivona Hodak:

“Razlog ove naše konferencije na kojoj smo rekli da ćemo biti puno formalniji nego do sada, je taj što smo se mi članovi Petrinjskog proljeća našli u jednoj situaciji koja je zahtijevala pravnike i njihove savjete. Konzultirali smo se njima oko navedenog. Budući mislimo da su samim mobiliziranjem naše tri članice Petrinjskog proljeća povrijeđena temeljna ljudska prava, apeliramo na važnost ove situacije, ovog našeg obraćanja, budući da se sada radi o tri članice naše Građanske inicijative, a sutra to može biti netko drugi od građana”, kazala je uvodno Hodak.

Dopis s mišljenjem odvjetnika i apelom za zaštitom od političkog progona uputili su pravosuđu i neovisnim institucijama: Državnom odvjetništvu RH, Pučkoj pravobraniteljici, Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Hrvatskom saboru: Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odboru za predstavke i pritužbe, Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Vladi RH, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Uredu Predsjednika, Posebnom savjetniku predsjednika RH za ekonomiju te Europskom parlamentu – Odboru za ljudska prava i Komisiji građanske slobode i pravde.

U svom obraćanju spomenutim institucijama navode:

“Poštovani, obraćamo vam se kako bismo vas izvijestili o aktu političkog pritiska kojem su određeni pojedinci iz naše Inicijative izloženi od strane gradonačelnika Petrinje, gospodina Darinka Dumbovića. Naime, dana 4. ožujka 2021. godine gradonačelnik je potpisao ovom pismu priloženu odluku o mobilizaciji grupe građana u logističku postrojbu u sklopu Civilne zaštite. Tri članice s tog popisa, članice su Inicijative građana Petrinjsko proljeće: Drinka Mažić, Ana Rizmaul i Silvija Popović. Tvrdimo da je upravo ta aktivnost razlog njihove mobilizacije. Ovdje se dakle nesumnjivo radi o pokušaju političkog pritiska protiv građana koji kritički promatraju rad vlasti i nastoje svojim angažmanom pridonijeti uključivoj obnovi Petrinje nakon razornog potresa krajem prošle godine.

Obraćamo vam se kako biste razmotrili ovaj akt gradonačelnika i zaštitili građanke i građane izložene ovom pokušaju političkog pritiska. Dodatno, skrećemo pažnju na ono za što vjerujemo da ova odluka gradonačelnika otkriva. Prvo, gradonačelnik i njegova uprava propustili su u proteklih devet tjedana odrediti proces dodjele doniranog građevinskog materijala, a što ih nije sprečavalo u dosadašnjoj podjeli. Drugo, gradonačelnik i njegova uprava pod optužbama za zloupotrebe donacija, za krađe, sada nastoje prebaciti odgovornost na građane i pri tom potencijalno optužiti ovu grupu građana za možebitne krađe i zloupotrebe koje su već počinjene. Treće, radi se o onemogućavanju građana da obavljaju svoje poslove i ugrožavanju njihove egzistencije, a da prethodno nije obavljena ni zdravstvena ni socijalna provjera njihovog stanja. Dodatno, molimo vas da primate na znanje kako su žene ovim aktom mobilizirane kako bi radile i fizički posao dijeljenja doniranog materijala s Komunalcem Petrinja d.o.o.

Zaključno, želimo se referirati na sve elemente nezakonitosti ovih dokumenata:

1) Odluka o osnivanju logističke postrojbe u sklopu Civilne zaštite od 4. ožujka 2021. nije zakonita iz sljedećih razloga:

a) donesena je od strane nenadležnog tijela – kao prvo, gradonačelnik nije ovlašten donijeti ovakav akt, odnosno osnivanje postrojbi Civilne zaštite na lokalnoj razini ne ulazi u nadležnosti izvršnog tijela lokalne samouprave, već predstavničkog (čl.17. st.1. t. 4. Zakona o sustavu Civilne zaštite – NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) – dakle, gradonačelnik ima pravo i obvezu predložiti donošenje odluke o onivanju predmetnih postrojbi, no o tome odlučuje isključivo predstavničko tijelo. Iz tog razloga, potpuno je neosnovano pozivanje na čl. 49. st.4. t. 34. Statuta Grada Petrinje, jer gradonačelnik temeljem te odredbe, može obavljati druge poslove koji su mu po određenoj pravnoj osnovi stavljeni u nadležnost, što ovdje nije slučaj. Ovaj formalni nedostatak je dovoljan da se odluka oglasi nezakonitom.

b) Logistička postrojba nije zakonski pojam. Pozitivni propisi Republike Hrvatske ne poznaju pojam “logističke postrojbe”. Odredbom članka 33. st.1. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i čl.5. st.1. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite, jasno je propisano da se za područje gradova mogu osnovati samo dvije vrste postrojbi civilne zaštite i to su: postrojbe opće namjene i specijalističke postrojbe. Navedena Uredba poznaje i pojam “logističke skupine”,( prema čl.9. st.1), no tu se radi samo o jednoj od sastavnica specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

c) Imenovane članice Inicijative nisu pripadnice postrojbi civilne zaštite. Bilo kakva aktivacija ili mobilizacija u postrojbe civilne zaštite moguća je samo u odnosu na pripadnike postrojbi navedene civilne zaštite. Da bi ordeđeni obveznik civilne zaštite posao pripadnikom postrojbe, potrebno je provesti selekcijski postupak kojim se potencijalni kadidat iz statusa obveznika prevodi u status pripadnika postrojbe Civilne zaštite (čl. 15. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga civilne zaštite, (NN 69/16, u daljnjem tekstu: Pravilnik o mobilizaciji). Postupak odabira kandidata i njihovog razvrstavanja u postrojbe detaljno je propisan odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o mobilizaciji, Pravilnika o kriterijima zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika (NN 67/17) te Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite. Nijedan od propisanih stadija postupka nije proveden u odnosu na gore navedene članice. Uostalom, gradonačelnik je znao da članice Inicijative nisu pripadnice postrojbi civilne zaštite, jer evidenciju  pripadnika tih postrojbi vodi jedinica lokalne samouoprave. Pritom, prekršen je čitav niz zakonskih i podzakonskih propisa kao i temeljna ljudska prava i slobode pojedinca zajamčene Ustavom Republike Hrvatske i Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Aktivirati se mogu samo članovi Stožera. Ako na trenutak fingiramo da gospođa nije invalid, sasvim je sigurno da ista nije članica Stožera Civilne zaštite Grada Petrinje – činjenica koju načelnik istog tog Stožera zna i mora znati. Donesena je od strane nenadležnog tijela – predmetna odluka donesena je nakon proglašenja katastrofe na području pogođenom potresom 4. siječnja 2021., pa odluku o aktivaciji operativnih snaga mora donijeti ministar nadležnog ministarstva, prema čl.51., st.2, a ne načelnik lokalnog Stožera Civilne zaštite. Izreka je nejasna i neprovediva. Zakonski i podzakonski propisi ne poznaju pojam “stavljanja u punu funkciju Stožera civilne zaštite Grada Petrinje”, pa je nalog iz točke 1. Odluke potpuno nejasan i stoga neprovediv.

Nalog za mobilizaciju od 2.ožujka 2021. nezakonit je iz sljedećeg razloga:

a) Pravna osnova naloga ne postoji. Pravilnik o mobilizaciji ne sadržava čl.12., st. 4. Članak 12. predmetnog Pravilnika ima samo jedan stavak.

b) Donesen je od strane nenadležnog tijela, neovlaštene osobe. Kao nadležno tijelo naveden je Stožer Civilne zaštite Grada Petrinje čije akte potpisuje načelnik Stožera, a predmetni nalog potpisan je od strane gradonačelnika Grada Petrinje, stoga nalog ne luči nikakve pravne učinke, jer ili je donesen od ovlaštenog tijela i neovlaštene osobe ili ga je donijelo neovlašteno tijelo i ovlaštena osoba. Uz to, nalog se zbog navedenog niti ne može smatrati nalogom o mobilizaciji u smislu Pravilnika o mobilizaciji iz razloga što ne sadržava sve što nužno mora sadržavati sukladno čl.28. st.1. Pravilnika o mobilizaciji. Nedostaje valjani potpis pozivatelja ili valjana oznaka nadležnog tijela.

Molimo vas da učinite što vam vaše ovlasti dozvoljavaju kako biste zaštitili građane Petrinje od nasilnog političkog pritiska gradonačelnika Dumbovića. Kao što je vidljivo iz argumenata predstavljenih u ovom dopisu, ovdje je na djelu višestruka zloupotreba institucija. Ovo je posebno problematično jer se radi o kriznoj situaciji i osobama koje su kriznom situacijom zahvaćene”, stoji u dopisu koji su članovi Inicijative građana Petrinjsko proljeće uputili pravosuđu i neovisnim institucijama.

U Inicijativi kažu kako se njihove članice mobilizaciji neće odazvati, zbog čega su i angažirali odvjetnike. Napominju kako ne bježe od odgovornosti i kako su svojim kritikama nastojali zapravo biti korektiv. Ne odbacuju mogućnost da je odluka o mobilizaciji njihovih članica neka vrsta revanšizma gradonačelnika zbog upućenih mu kritika, no kažu, ne žele o tome suditi bez provjere.

“Ovo se sada tiče baš naših triju članica Petrinjskog proljeća, a sutra se to može dogoditi ostalim građanima našeg grada koji imaju svoje poslove, svoje profesionalne dužnosti, koji su u obnovi svojih srušenih domova, koji su doživjeli ovu prirodnu katastrofu, koji su još uvijek istraumatizirani stalnim podrhtavanjima tla i koji su u ovoj građanskoj inicijativi da bi se izborili za svoja prava, odnosno da bi se ubrzao ovaj proces obnove i revitalizacije našeg srušenog grada. Imamo razne informacije te smo obeshrabreni svime time i želimo podići, osvijestiti ljude i aktivirati se u tom smislu, ne bježeći od osobne odgovornosti”, kažu u Inicijativi građana Petrinjsko proljeće.

Slađana Marković

Slađana Marković

Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.

NAJNOVIJE VIJESTI

close-link
X