Share on facebook
Share on twitter
bebeuniverzalna

U Petrinji lani rođene 23 bebe više nego 2018.godine

PETRINJA – Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Petrinji je tijekom 2019.godine rođeno 209 beba, što je u odnosu na godinu prije čak 23 bebe više, a u odnosu na 2017.godinu to je 18 beba više. Istovremeno, tijekom 2019.godine u Petrinji su umrle 344 osobe, što je u odnosu na 2018.godinu rast broja umrlih za 37. Manje je sklopljenih brakova u odnosu na godinu prije, točnije tijekom 2019.godine u Petrinji je svoje sudbonosno da izreklo 117 parova, što je 29 sklopljenih brakova manje. Istovremeno, tijekom 2019.godine rastalo se 38 parova, što je pet rastavljenih parova više nego 2018.godine.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku tijekom 2019.godine u Hrvatsku je zabilježen pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu i to za 2,2 posto. Točnije, rođeno je 810 djece manje nego u 2018.godini. Ukupan broj rođenih u 2019.godini bio je 36 296 djece, od toga 36 135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1 posto rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9 posto ženske djece. Stopa nataliteta u 2019.godini iznosila je 8,9.

U 2019.godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, to jest umrlo je 912 osoba ili 1,7 posto manje nego u prethodnoj godini. U 2019.godini od ukupnog broja umrlih osoba, 51 794, 25 352 ili 48,9 posto odnosilo se na muške osobe, a 26 442 ili 51,1 posto na ženske osobe. Stopa mortaliteta u 2019.godini iznosila je 12,7.

Stopa prirodnog prirasta u 2019.godini u Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9. U svim županijama je bio negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji. Pozitivan prirodni prirast bio je u 50 gradova i općina, a negativan je bio u 397 gradova i općina te u Gradu Zagrebu, dok je osam gradova i općina imalo nulti prirodni prirast.

U 2019.godini sklopljeno je 19 761 brak, dok se istovremeno rastalo 5 936 parova.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X