Izbornik
mostgromova27112022

U planu je da Sisak dobije novi most preko rijeke Kupe

SISAK – Prije gotovo 20 godina u planu je bila gradnja novog mosta preko rijeke kupe uz sadašnji postojeći željeznički most. Riječ je o projektu Vlade koja je zadužila Hrvatske ceste i Grad Sisak za pripremu izgradnje tog mosta s pristupnim cestama. Napravljeno je bilo idejno rješenje, izrađeni su glavni i izvedbeni projekti, ishođene lokacijske dozvole i suglasnosti vlasnika zemljišta, kao što je izrađen parcelacijski elaborat.

Upravo oko ovog mosta bilo je govora i na Aktualnom satu Županijske skupštine. Vijećnik Srećko Telar je pitao župana Ivana Celjaka kada će on iskoristiti svoj utjecaj i svoj položaj te ponovno pokrenuti navedeni projekt, kojeg je ocijenio strateškim.

„To je jedan od projekata o kojem se priča zadnjih 20-tak ili 30-tak godina. Pa je bilo nekoliko pokušaja, sporazuma između Grada Siska i Hrvatskih cesta. Ono što vam mogu reći da naravno da za svaki projekt na području Sisačko-moslavačke županije, bez obzira o kojem gradu ili općini se radi, ja razgovaram sa svim nadležnima, pa sam tako razgovarao i o ovom projektu u nadležnom ministarstvu. Što se tiče ovog projekta, ovaj projekt ide dalje. Trenutno se čeka izmjena prostornog plana Grada Siska, obzirom da projekt koji je bio izrađen, nije bio usklađen s prostornim planom Grada Siska. Čeka se promjena prostornog plana Grada Siska koji bi trebao biti uskoro i kada se izmjeni prostorni plan Grada Siska, taj projekt ide dalje svojom dinamikom i Sisak će dobiti novi most preko rijeke Kupe. Ne znamo točno kada, ta dinamika ne ovisi o nama, ali u svakom slučaju projekt ide dalje, taj projekt nije stao“, odgovorio je Celjak.

Osim o navedenom mostu, na županijskom Aktualcu vijećnici su pitali i za nekoliko ostalih mostova. Vijećnica Đurđica Jurić je pitala kada će početi sanacija sisačkog Starog mosta. Župan Celjak je kazao kako je navedeni most u nadležnosti Grada Siska i nema informacija kada će početi radovi na sanaciji istoga.

„Što se tiče Starog mosta, Mosta Crnac, što se tiče cestovne infrastrukture na području grada Siska, naravno da sam razgovarao o tome u resornom ministarstvu i Gradu Sisku je prema mojim informacijama odobreno 37 milijuna kuna za sanaciju cestovne infrastrukture stradale u potresu na području grada Siska. Novac je osiguran, prije dva tjedna ministar je potpisao ugovor kojeg je poslao gradonačelnici, nemam povratnu informaciju, ali vjerujem da je u međuvremenu gradonačelnica potpisala, dakle stekli su se svi preduvjeti da krenu radovi na Starom mostu i Mostu Crnac“, rekao je Celjak.

Dotaknuo se ujedno i obnove sisačkog Mosta Gromova, čija obnova traje već nekoliko godina. „Naravno da sam u komunikaciji s Hrvatskim cestama vezano uz Most Gromova zato što i ja osobno sam smatrao da se ti radovi mogu izvoditi brže, međutim iz Hrvatskih cesta me uvjeravaju da su oni u roku i da su naišli na složene probleme, kako oni kažu, nije most samo asfalt i ograda koju mi vidimo kada prolazimo mostom. Most je sva ona infrastruktura koja je ispod mosta, svi oni stupovi, komore koje se protežu praktički od Zelenog brijega do Zibela. Most Gromova je teško oštećen u potresu, tamo se pojavila likvefakcija i teško su oštećeni stupovi. Kada su se završili radovi na površini mosta, izradila se projektna dokumentacija, izabrao se izvođač, izvođač je počeo raditi na dnu mosta, na sanaciji zemljišta, stupova, komora i trenutno su ti radovi u tijeku. Kada se završi ta obnova mosta koji je stradao od potresa, završava se gornji dio mosta“, kazao je Celjak te podsjetio na cestovne infrastrukturne projekte koji se trenutno provode na području Sisačko-moslavačke županije.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X