Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
usvojenaizvjesca15062022

Usvojena brojna izvješća o komunalnoj infrastrukturi za 2021.godinu

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj Davor Mazalin je podnio izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2021.godinu te je istaknuo kako je program imao dvije promijene, ali je u konačnici ostvaren u visini od 80 posto sredstava, točnije utrošeno je 989 tisuća kuna.

Mazalin je tako istaknuo kako su zaprimili 199 zahtjeva za ovaj Program, od čega su 193 zahtjeva za pomoć u kriznim situacijama. Vijećnica Luca Gašpar Šako je postavila pitanje vezano za sufinanciranje zapošljavanja iz projekta Europske unije. „Nažalost, iako je ovo zaista projekt kojim su trebala biti predviđena sredstva iz EU fondova, dobiven je predujam od 4 milijuna kuna koji je nenamjenski potrošen i sada sve ovo što ide kao pomoć poduzetnicima ide iz gradskog proračuna. Ispričavam se, zaista kasnimo s plaćanjima, kasnimo i s nekim drugim podmirivanjem obveza. Nastojat ćemo zaista podmiriti ove obveze koje su se nagomilale i pokušati redovito podmirivati obveze“, odgovorila je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.

Vijećnici su također apelirali da se objavi popis dodijeljenih poticaja radi transparentnosti, a u konačnici je navedeno Izvješće o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2021.godinu usvojen većinom glasova. Vijećnici su potom raspravljali o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Ivan Begić je kazao kako je od planiranih 9,5 milijuna kuna program izvršen u visini od 4,4 milijuna kuna.

Vijećnica Luca Gašpar Šako je pitala kada će biti gotov projekt sportsko-rekreacijske zone uz Petrinjčicu, obzirom radovi kasne. „Što se tiče samog izvođača i roka za izvođenje radova, taj postupak javne nabave je proveden i ugovor je zaključen još prije potresa. Radovi su naravno zbog svih okolnosti bili u obustavi. Nekoliko puta je rok izvođaču produljen zbog više razloga. Ti razlozi su prihvaćeni od strane SAFU-a kao opravdani za produljenje. Svaki izvođač ide na svoju ruku. Naravno ne smijemo si dopuštati da radi što hoće, ali ako je njegov zahtjev opravdan, činjenično i pravno, on ima pravo produljenje roka. Ti radovi se jesu otegli, no oni su u završnoj fazi i idu prema kraju“, rekao je Begić.

Vijećnica Svjetlana Lazić je između ostaloga pitala oko postavljanja rasvjete na nasipu uz Petrinjčicu. „Što se tiče javne rasvjete na nasipu, da izradili smo glavni projekt javne rasvjete, doduše ne za Šetalište Kajetana Knežića nego za onaj dio nasipa od mosta u Gupčevoj do Kupališta no nismo dobili od Hrvatskih voda, odbili su nam uvjete zbog oštećenja na samom nasipu, nisu nam dozvolili diranje u nasip“, rekao je Begić.

U konačnici izvršenje ovog Programa prihvaćeno jednoglasno sa 18 glasova za. Vijećnici su također jednoglasno podržali i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu koji je od planiranih 15,1 milijun kuna, izvršen u iznosu od 14,1 milijun kuna. Jednoglasno je podržan i prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-4, a kako je pojasnio Begić, radi se o području središnjeg gradskog groblja. Usvajanjem ovog plana, Gradu će biti omogućeno proširenje groblja.

Vijećnici su jednoglasno podršali i prijedlog Zaključka o prihvaćanju informacije o Izvješću gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda koje je predstavio Josip Dolenec, predsjednik Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

„Vidite da je povjerenstvo potrošilo ukupno 952 radna sata. To se odnosi na radne sastanke, administrativne poslove na unošenju prijava i procjena te sate izlaska na terene i procjenu štete. Trošak koji je nastao u Centru za šljivu i kesten, jer je Centar platio popravak vozila i dio goriva platio iz proračuna Centra za šljivu i kesten“, pojasnio je Dolenec te dodaje kako je ovdje riječ o trošku od gotovo 15 tisuća kuna.

Jednoglasno je podržan i prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Grada Petrinje za 2021.godinu, a prilikom rasprave o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za prošlu godinu, vijećnica Luca Gašpar Šako je postavila pitanje kada će biti imenovani čelni ljudi Poslovnih zona i Turističke zajednice.

„Što se tiče Poslovnih zona, kao što sam i prije izvijestila, imenovala sam povjerenstvo koje je obavilo razgovore s kandidatima, preporučili su u najuži krug četiri kandidata s kojima su obavili razgovore, izdvojili i preporučili jednog od njih. S tom kandidatkinjom sam i sama obavila razgovor. Isto smatram kao i povjerenstvo da je najbolje bio napisan program rada, međutim jednostavno nismo uspjeli postići dogovor kada smo otišli u neke detalje oko ugovora, oko okolnosti i vjerujem da ćemo naći novog kandidata, novog direktora ili direktoricu. Što se tiče Turističke zajednice, Turističko vijeće je izabralo novu direktoricu to je Kristina Suppe, od 13.lipnja je na svom radnom mjestu i vjerujem da će svoj posao izvršavati sukladno svojim kvalifikacijama“, odgovorila je gradonačelnica Komes.

U konačnici je izvještaj o izvršenju Proračuna grada za prošlu godinu podržan većinom glasova (13 za i 6 suzdržanih). U konačnici, vijećnici su većinom glasova (16 za i jednim suzdržanim) podržali prijedlog Odluke o izradi osmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X