Izbornik
grobljetekst24102019b

Usvojena Odluka o grobljima i izvješće Komunalca za prošlu godinu

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje vijećnici su između ostaloga raspravljali o prijedlog Odluke o grobljima, a istu je pojasnio Željko Tonković, direktor petrinjskog poduzeća Komunalac Petrinja. Kazao je kako se ova Odluka usklađuje sa Zakonom i zakonskim izmjenama.

„Ovom Odlukom se utvrđuje oprema i uređaj grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, prijenos i ukapanje umrlih, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada. Ono najvažnije što mogu reći ovdje da mi upravljamo sa četiri gradska groblja, 20 lokalnih groblja, sveukupno 24, a na području grada ima 51 groblje. Ono što je važno ovdje istaknuti da su utvrđena mjerila i koeficijenti za naplatu grobnog mjesta, zemljanog grobnog mjesta. Osnovica je 1000 kuna za groblje Svetog Benedikta i Svetog Nikole, koeficijent je 1. Za groblje Svetog Roka i Svetog Trojstva je koeficijent 0,7, a za ostala groblja je 0,1, dakle 100 kuna za groblja van naselja Petrinje“, pojasnio je Tonković.

Na pitanje vijećnice Luce Gašpar Šako kada će cesta do groblja Svetog Benedikta postati dvosmjerna, Tonković je kazao kako u proširenje te ceste ne mogu sljedećih pet godina jer je tu riječ o projektu iz Intervencijskog plana, a vijećnik Nenad Radošević je apelirao da Grad još neka seoska groblja stavi pod ingerenciju Komunalca. U konačnici je ovaj prijedlog Odluke o grobljima usvojen jednoglasno.

Vijećnici su također raspravljali o prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalac Petrinja za 2021.godinu, o čemu je također više rekao direktor Komunalca Željko Tonković.

„U izvješću se navodi da mi održavamo javnu uslugu sakupljanja odvojenog komunalnog otpada na području Petrinje, da razdvajamo komunalni otpad zajedno s građanima Petrinje. Moramo raditi na edukaciji samih nas svih da se otpad zbrinjava kako je to zakonom propisano. Rezultati su dosta dobri, naravno da ima prostora za poboljšanje. Aktivni smo u gradu i društvu, lokalnoj zajednici, radimo razne edukacije i mislim da ćemo u narednom vremenu sa svim građanima poboljšati ovu javnu uslugu“, smatra Tonković.

Vijećnica Svjetlana Lazić je ovdje postavila pitanje hoće li dobiti opširnije izvješće Komunalca na ovu temu, što je direktor Tonković odgovorio potvrdno. Dok su vijećnici Darko Lipovac i Nenad Bužanić pohvalili Komunalac Petrinja za sve učinjeno u protekloj godini nakon potresa. Vijećnici Luca Gašpar Šako i Jasenko Krovinović su upozorili kako je ovo izvješće trebalo biti dostavljeno gradskim vijećnicima do 31.ožujka, što nije učinjeno. U konačnici je prijedlog ove Odluke usvojen sa 14 glasova za, pet protiv te jednim suzdržanim glasom.

Jednoglasno je podržan i prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021.godinu, o čemu je više rekao Ivan Begić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

„On ima dvije stavke. Izvršen je u jednom skromnom izdanju. Prvi dio koji se odnosi na odlagalište u Taborištu, tu su naručene i provedene aktivnosti geodetskog snimanja visine i širine kako bi se utvrdio eventualni preostali kapacitet tog odlagališta bez proširenja, a druga stavka se tiče promidžbe i vidljivosti u okviru koje su provođene promotivne aktivnosti u Dječjem vrtiću glede odvojenog sakupljanja miješanog komunalnog otpada ili sortiranja. Izrađene su bojanke te su objavljeni jumbo plakati te torbe od recikliranog materijala“, rekao je Begić.

Vijećnici su raspravljali i o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama te utvrđivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Petrinje o čemu je više rekao Davor Mazalin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i razvoj.

„Dakle Zakonom o poljoprivrednom zemljištu definirano je da je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i treba ga stalno održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga se vlasnici i posjednici moraju pridržavati agrotehničkih mjera pri obradi i održavanju tog zemljišta, a same agrotehničke mjere su navedene i obrazložene u Pravilniku kojeg daje ministar poljoprivrede. Po članku 10.i 12.navedenog Zakona Gradsko vijeće donose odluku za svoje područje. Ovom odlukom se vlasnici i posjednici obvezuju na pridržavanje tih mjera, navedene su te mjere, što treba po tim mjerama sve učiniti, spomenute su i mjere koje se odnose na rudine, poljske puteve, živice, kanale i slične, navedene su posebne mjere zaštite od požara, vršenje nadzora nad provođenjem tih mjera, kao i reperkusije za one koji se toga neće pridržavati“, pojasnio je Mazalin.

Vijećnica Luca Gašpar Šako je istaknula kako je sve ovo lijepo, no u praksi je drugačije jer građani često prijavljuju neodržavanje parcela i gradskih površina, no reakcija nadležnih nema. Kaže kako postoje alati za rješavanje problema neodržavanja parcela. U konačnici je navedeni prijedlog Odluke usvojen jednoglasno.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X