Izbornik
vrtićnaslov

Uz predloženi amandman, usvojen Program javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje, vijećnici su između ostaloga raspravljali o prijedlogu Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2023.godinu. Program je sveukupno vrijedan 3,2 milijuna eura i sastoji se od 11 stavki, rekla je Ana Aleksić Pezelj, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu.

„Cilj samog programa je ostvarivanje svih potrebnih preduvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje, kvalitetni programi i aktivnosti za mlade, omogućavanje participacije mladih u kreiranju razvojne politike grada i razvoja civilnog društva, te sufinanciranje projekata udruga od posebnog javnog interesa za sve građane petrinjskog područja, ne samo petrinjskog područja i šire te suradnja s vjerskim zajednicama na području grada“, rekla je uvodno Aleksić Pezelj.

Cjelokupan program sastoji se od 11 stavki. „Pomoć školstvu. Financiramo plaće četiri učitelja u produženom boravku te sufinanciramo programe u petrinjskim školama temeljem njihovih zamolbi. Zatim tu je subvencija obrazovnih materijala za učenike petrinjskih osnovnih škola te nagrađivanje učitelja, odnosno mentora za rezultate na državnim natjecanjima. U odnosu na školsku prehranu, Grad osigurava besplatan školski obrok za svu djecu u socijalnoj potrebi koja to ne ostvaruju iz nekakvog drugog izvora, a kriterije odlukom utvrđuje gradonačelnik“, kazala je Aleksić Pezelj.

Za pomoć školstvu programom je planirano 134 350 eura, a za školsku prehranu 45 tisuća eura. „U odnosu na stipendije namijenjen studentima, dodjeljuje se 45 stipendija u mjesečnom iznosu od 700 kuna tijekom 12 mjeseci. Ono što je novost je upravo to da će Grad nagraditi najuspješnije srednjoškolske učenike plaćanjem auto škole s ciljem nagrađivanja najuspješnijih srednjoškolaca u Petrinji. Tu će se raditi o 10 učenika. Zatim subvencija autobusnog prijevoza redovnih studenata i djece u predškolu. To se odnosi na osiguranje prijevoza na području gdje nema dječjeg vrtića ili osnovne škole koje provode program predškole za djecu prije polaska u školu i Grad osigurava prijevoz djece do najbližeg vrtića ili osnovne škole gdje se provodi taj program“, dodaje Aleksić Pezelj.

Za stipendije studentima iduće godine planirano je 66 115 eura, a za subvenciju autobusnog prijevoza redovitih studenata i djece u predškolu 9500 eura. Za rad Dječjeg vrtića Petrinjčica planirano je 2,5 milijuna eura, a za ulaganje u objekte predškolskog odgoja 400 tisuća eura. Za programe udruga za djecu i mlade osigurano je 10 tisuća eura, za Savjet mladih 9300 eura, a za sufinanciranje programa i projekata 10 tisuća eura. Za donacije udrugama građana osigurano je 13 275 eura, a za tekuće donacije vjerskim zajednicama 20 tisuća eura.

Vijećnik Robert Groza je kazao kako će Vlada Republike Hrvatske iduće godine plaćati školsku prehranu, stoga je predložio da se iznos od 45 tisuća eura, koliko je Grad namijenio za školsku prehranu, prenamijeni na sljedeće stavke, točnije 20 tisuća eura za studentske stipendije, za nagrađivanje učitelja i mentora da se stavka poveća za 2000 eura, da se za 5000 eura poveća proračun za programe udruga za djecu i mlade te preostali iznos da se namijeni Petrinjskom sportskom savezu.

Potom je određena stanka, nakon kojeg je između vijećnika postignut dogovor. „Nakon kraćeg dogovora dogovorili smo se, ovaj iznos od 45 tisuća eura koji nam je ostao na ovoj stavci za školsku prehranu, 22 250 eura ide za studente i stipendije za prvu godinu, što do sada nije bilo u programu, tako da će 20 studenata iz grada Petrinje za prvu godinu moći dobiti stipendiju. 7250 eura isto tako za udruge za rad s djecom i mladima, njihov će se Program povećati sa 10000 na 17250 eura i ostaje 15 tisuća eura za Crveni križ koji ima sveukupno 1100 korisnika i stvarno im je potrebno vozilo da mogu obavljati svoje djelatnosti“, pojasnio je Groza prijedlog ovog amandmana kojeg je podnio u ime vijećnika MOST-a, SDP-a i vijećnika s Kandidacijske liste grupe birača Jasenka Krovinovića.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes je navedeni amandman prihvatila, a u konačnici je prijedlog ovog Programa prihvaćen jednoglasno od strane gradskih vijećnika.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X