Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
ivozinic05052021

(VIDEO) Predstavljanje kandidata Ive Žinića

U nastavku predstavljamo kandidata za župana Sisačko-moslavačke županije Ivu Žinića, kandidata grupe birača. Za zamjenika župana predložen je Goran Markovac.

U nastavku donosimo i kandidacijsku listu grupe birača za članove Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.

Kandidacijska lista grupe birača

Nositelj kandidacijske liste : Ivo Žinić

Kandidatkinje/Kandidati

1.IVO ŽINIĆ; HRVAT; GLINA, RUNJANINOVA 7; rođ. 14.01.1960.; OIB: 76068417913; M

2.GORAN MARKOVAC; HRVAT; KATOLIČKE ČAIRE, UL. SV. ANE 15; rođ. 05.05.1969.; OIB: 16534532103;M

3.ANTONIO KALEB; HRVAT; SISAK, TRG VERE GROZAJ 19/2; rođ. 09.08.1972.; OIB: 98758057818; M

4.MILIVOJ TIČARIĆ; HRVAT; ODRA SISAČKA, PRVI LIJEVI ODV. 4; rođ. 22.01.1955.; OIB: 90052205321; M

5.JOSIP BRODARAC; HRVAT; SISAK, POLJSKA ULICA 47; rođ. 13.11.1966.; OIB: 00300075450; M

6.DRAŽEN JURANOVIĆ; HRVAT; SISAK, ULICA PETRA STEINBURGA 3; rođ. 13.12.1964.; OIB: 26587899101; M

7.VLADO ĐAKOVIĆ; SRBIN; SISAK, ULICA JURJA KRIŽANIĆA 3; rođ. 15.01.1959.; OIB: 14820831386; M

8.STJEPAN GRUDENIĆ; HRVAT; MARINBROD, MARINBROD 21; rođ. 15.08.1967.; OIB: 80873270960; M

9.ĐURO PETRINEC; HRVAT; KUTINA, ULICA RUDOLFA DONASSYJA 6; rođ. 26.03.1948.; OIB: 89058698388; M

10.LJUBICA ALABDULLA; HRVATICA; HRASTELNICA, HRASTELNICA 160; rođ. 18.12.1976.; OIB: 64144928641; Ž

11.GRGA DRAGIČEVIĆ; HRVAT; SUNJA, ULICA BRANITELJA SUNJE 1B; rođ. 07.12.1963.; OIB: 02702374065; M

12.MARIO ABRAMOVIĆ; HRVAT; PETRINJA, MATIJE GUPCA 138/2; rođ. 11.06.1970.; OIB: 96894258553; M

13.ŽELIMIR KOŠĆAL; HRVAT; POPOVAČA, ZAGREBAČKA 17; rođ. 18.08.1956.; OIB: 92383676238; M

14.IVANA BUNJAN; HRVATICA; GRABERJE, GRABERJE 105; rođ. 09.05.1987.; OIB: 64765216555; Ž

15.AGIM GJIDODA; ALBANAC; KUTINA, ULICA RUDOLFA DONASSYJA 2; rođ. 18.08.1960.; OIB: 07504692605; M

16.JOSO MATANOVIĆ; HRVAT; KUTINA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 19; rođ. 26.07.1966.; OIB: 53258859102; M

17.ŽAKLINA VUKOVIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 5; rođ. 06.10.1968.; OIB: 83069459011; Ž

18.VLADO FRANJKO; HRVAT; ŠIŠINEC, ŠIŠINEC 26; rođ. 29.04.1967.; OIB: 20218684956; M

19.DALIBORKA VAGO; HRVATICA; SISAK, ULICA STJEPANA I ANTUNA RADIĆA 5; rođ. 07.11.1971.; OIB: 91200766955; Ž

20.ANJA LOVREKOVIĆ; HRVATICA; GLINA, KNINSKA ULICA 3; rođ. 16.12.1998.; OIB: 03382656766; Ž

21.MATIJA BRODAR; HRVAT; GLINA, ŽIRJE 4; rođ. 01.05.1996.; OIB: 76036311810; M

22.IGOR IŠEK; HRVAT; TOPUSKO, GLINSKA 10; rođ. 04.07.1975.; OIB: 12246999337; M

23.IVICA HORŽIĆ; HRVAT; SUNJA, VLADIMIRA NAZORA 26; rođ. 04.03.1967.; OIB: 76011584449; M

24.VLADO PONDER; HRVAT; MARINBROD, MARINBROD 4; rođ. 20.04.1964.; OIB: 70542603589; M

25.MARIJANA REPUSTIĆ; HRVATICA; ŽREME, ŽREME 34; rođ. 30.01.1975.; OIB: 89281964548; Ž

26.IRENA ČIČIĆ; HRVATICA; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 13; rođ. 25.10.1975.; OIB: 86411935751; Ž

27.MILKA KAURIĆ OSONIČKI; HRVATICA; GLINA, VUKOVARSKA ULICA 31; rođ. 03.02.1977.; OIB: 64241444846; Ž

28.IVANA BARUKČIĆ; HRVATICA; TOPUSKO, ANTUNA MIHANOVIĆA 4; rođ. 09.03.1987.; OIB: 08515147758; Ž

29.DŽEVAHIRA VRBAN; HRVATICA; SISAK, HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 10; rođ. 23.09.1959.; OIB: 57986620639; Ž

30.IVONA KOVAČIĆ; HRVATICA; STARO PRAČNO, 2. DESNI ODVOJAK 7; rođ. 28.12.1994.; OIB: 80375285234;Ž

31.SUZANA BURSIK; HRVATICA; SISAK, GALDOVAČKA 192; rođ. 01.10.1985.; OIB: 49104925239; Ž

32.ANDREJA BORIĆ; HRVATICA; GLINA, ULICA ANTE KOVAČIĆA 14; rođ. 25.02.1982.; OIB: 44988618460; Ž

33.IVA GALIĆ; HRVATICA; KUTINA, ULICA DRAGICE ŠUTEJ 2; rođ. 19.07.1975.; OIB: 14778599993; Ž

34.MIRICA VRKLJAN; HRVATICA; SISAK, ULICA NADBISKUPA POSILOVIĆA 20; rođ. 16.03.1973.; OIB: 69526138553; Ž

35.IVONA GLOC; HRVATICA; GLINA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 28; rođ. 17.09.1998.; OIB: 11195851239; Ž

36.IVAN KEZIĆ; HRVAT; GLINA, ULICA ANTE KOVAČIĆA 19; rođ. 12.07.1989.; OIB: 32672064378; M

37.MARINELA ŽUGČIĆ; HRVATICA; HRASTOVICA, HRASTOVICA 140; rođ. 20.08.1985.; OIB: 50179358586; Ž

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X