gv06092021

(VIDEO) Prva radna sjednica Gradskog vijeća započela Aktualnim satom

HRASTOVICA – U Narodnom domu Stjepan Radić u Hrastovici održana je treća sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje koja je započela aktualnim satom na kojem je prvo pitanje postavila je vijećnica Svjetlana Lazić. Pitanje se odnosilo na sigurne koridore za prolazak kako školaraca, tako i građana. Zanimalo ju je zbog čega isti nisu dovršeni i kada će biti dovršeni, kao što ju je zanimali je li točna informacija da Nacionalni Stožer napušta Petrinju.

„Što se tiče koridora, smatram da smo zaista jasno iskomunicirali nedostatak, usuđujem se reći i grešku što nisu na vrijeme osigurani. Dogovarali smo cijelo vrijeme od početka od mog stupanja na dužnost gradonačelnice gdje me dočekalo puno problema, i bez potreba, a kamo li pritisak obnove i svega što ide uz to. Počeli smo odmah sa ubrzanim uklanjanjem objekata, molili smo i produžetak mobilizacije od strane Stožera što smo i dobili, kako bismo uklonili što više objekata u neposrednoj gradskoj jezgri i šire, a sve kako bi nakon toga osigurali sigurnosne koridore. Budući da smo računali da ćemo uspjeti ukloniti neke od tih objekata koji su na putevima do škole, planirali smo dakle da ne moramo ići sa stavljanjem skela negdje gdje smo pretpostavljali da ćemo dobiti suglasnost suvlasnika za uklanjanje objekata, međutim to se nije dogodilo. Ispričali smo se javnosti. Djeca ne moraju ići kroz te opasne objekte i koridore, nego su zahvaljujući ravnatelju Robertu Grozi, koji je u dogovoru sa Čazmatransom, dogovorili su autobuse koji će voziti djecu do škole“, odgovorila je petrinjska gradonačelnica Magdalena Komes te poručuje kako će skele biti postavljene u narednih 10 dana kako bi se osigurala sigurnost prolaznika i djece. Dodaje kako nema informaciju da će Nacionalni Stožer napustiti Petrinju.

Lazić je također postavila pitanje zbog čega gradonačelnica nije obavijestila gradske vijećnike o pojedinim promjenama u Nadzornim i Upravnim odborima gradskih tvrtki i ustanova, te imenovanjima novih direktora i ravnatelja kao što je bila prijašnja praksa, kao što je također postavila pitanje ima li gradonačelnica savjetnike i da li oni volontiraju ili za to primaju određenu naknadu.

„Što se tiče upravnih vijeća, nadzornih odbora, smjena direktora –ravnatelja, kada sam preuzela dužnost gradonačelnice ono prvo što je ajmo reći bolo oči, što je zaista veliki teret buduće vlasti koja god da je došla je proračun Petrinje koji je zaista devastiran, što zbog okolnosti potresa, na čiju sanaciju smo morali trošiti velika sredstva, ali i neodgovornog trošenja sredstava u drugom kontekstu. Zbog toga sam smatrala najodgovorniju privremenu pročelnicu za financije i donijela sam odluku o njezinoj smjeni i postavila sam drugu osobu iz sustava kao privremenu pročelnicu. Osim toga, za sada smo pristupili promjeni direktora trgovačkog društva Komunalac i postavili novu direktoricu, više nije gospodin Lovreković, sada je trenutno direktorica Ivana Lamza. Ništa ostalo, niti upravna vijeća niti nadzorne odbore nismo mijenjali“, rekla je Komes. Na pitanje oko savjetnika, kazala je kako nema savjetnike već pomoćnika za sva pitanja koja se odnose na branitelje, a to je Nenad Bužanić, koji za svoje savjetovanje prima mjesečnu naknadu od 700 kuna.

Vijećnica Ankica Krnjaić Magdić postavila je pitala što se poduzima oko prometnica u gradu. Komes je odgovorila kako imaju problem s prometovanjem kroz neadekvatne ulice. „Međutim, onaj jedan period kada je državna cesta išla oko Tržnice i kroz Hanžekovu, imamo obećanje od strane Stožera da će to ići uskoro u sanaciju, a isto tako i ulica A.K.Miošića, nadamo se da će uskoro ukloniti sve objekte koji su u Nazorovoj još na redoslijedu uklanjanja i potom će se, neposredno nakon toga, pristupiti preusmjeravanju prometa iz Kačićeve u Nazorovu ulicu. S tim da također imamo obećanje i smatram da to i jest dužnost, budući da je tom dionicom išla državna cesta da će sanirati isto tako i Kačićevu ulicu, da će oni način neki način financiranja“, rekla je Komes te dodaje kako su imali problem i s Aglomeracijom.

„Dio cesta će morati pričekati sljedeću fazu nastavka, odnosno početka te naše Aglomeracije i pristupit će se odmah saniranju onih cesta koje zaista dugo stoje neasfaltirane. Ono što ćemo sada u neposrednoj budućnosti sanirati su županijska cesta u Nemecovoj, onaj dio od završetka Aglomeracije skroz do mosta, to je kritična točka budući se veliki dio prometa odvija tim pravcem kao i 6.kolovoza koju ćemo za početak sanirati nasipavanjem, a onda ćemo vidjeti čim započne Aglomeracija da taj dio odmah asfaltiramo, da se pristupi završetku radova i da se asfaltira“, odgovorila je Komes.

Vijećnica Ljiljana Sigur je postavila pitanje hoće li Petrinjska razvojna agencija PETRA raditi u istom obliku kao do sada ili drugačije na ruku udrugama koje postoje u gradu. Ravnateljica PETRA-e Katarina Ivančić je kazala kako će PETRA raditi sve prijave na projekte za udruge s područja Petrinje besplatno. Sigur je istaknula kako je za prijave šest projekata njezina KUD-a platila 1750 kuna, a od navedenih šest projekata prošla su samo dva. Ivančić je istaknula kako su našim udrugama naplaćivale simbolične cijene. Gradonačelnica Magdalena Komes je istaknula kako je ovo njoj prvi glas da su petrinjske udruge plaćale izradu projektne dokumentacije.

Vijećnik Matej Marinović je postavio pitanje vezano za radove na vodovodu Brest-Mala Gorica, radi li se tu o rekonstrukciji postojećeg ili izgradnji potpuno novog vodovoda te kada će isti biti gotov. „U projektu Brest-Mala Gorica se radi o izgradnji potpuno nove vodoopskrbe ukupne vrijednosti 10 milijuna kuna i početkom ove godine kada smo krenuli u tu izgradnju od trećeg mjeseca, tu se radi na naš zahtjev, uz 100 posto financiranim sredstvima Hrvatskih voda. Napravljeno je već dobar dio Bresta, nešto imamo problema jer smo planirali puno prije ulazak spoj kuća koje su imale problema sa bunarima. Ali mislim da će to vrlo brzo u tijeku devetog mjeseca da će krenuti spajanje kuća na vodoopskrbu i tako sukcesivno redom“, odgovorio je Miodrag Čavić, direktor petrinjskog poduzeća Privreda.

Marinović je također postavio pitanje kada će biti završeni radovi na budućoj sportskoj dvorani Osnovne škole Mate Lovraka te zašto su produljeni radovi. Ivan Begić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je kazao kako je projekt produljen do 8.siječnja iduće godine, a ugovor s izvođačima radova je produljen do 15.prosinca, a radovi su produljeni zbog poremećaja u opskrbnom lancu na tržištu rada i povećanja cijene materijala.

Vijećnik Jasenko Krovinović je postavio pitanje gradonačelnici kada će smanjiti komunalnu naknadu poduzetnicima te cijenu vode, što je dala kao svoje predizborno obećanje. „Meni je zaista žao što se vi ne možete pomiriti sa činjenicom da niste dobili izbore, a sumnjam da bi se i snašli u okolnostima u koje smo uletili kao vlast. Dočekao nas je osim financijskih problema i more drugih problema, da i nije bilo potresa bilo bi jako puno problema, a s potresom su i mnogi razni drugi pritisci. Što se tiče poreznog rasterećenja, pustili ste snimku gdje se spominje porezna oaza. Ja taj izraz nisam nikada upotrijebila već je nametnut kao bombastični naslov u jednom dnevnom tisku. Ali i dalje stojim iza prijedloga, razgovaram, komuniciram s Vladom, sa Stožerom da je ovdje zaista nužno porezno rasterećenje u kojem god obliku. Što se tiče ostalih gradskih nameta, bilo bi neozbiljno snižavati gradske namete krajem godine, pogotovo kada nemamo uvid u priljev u gradski proračun kada nije stabilan i to se ne radi na kraju godine nego na početku nove financijske godine“, odgovorila je Komes.

Krovinović je također postavio pitanje vezano za neupisanu djecu u Dječji vrtić, na što je gradonačelnica Komes odgovorila kako je odmah nakon preuzimanja vlasti među prvima razgovarala o rješavanju tog problema, te se odmah krenulo s procesom nadogradnje središnjeg vrtića kao jedino moguće rješenje u ovim okolnostima. Ravnateljica Dječjeg vrtića Petrinjčica Nataša Vidović je istaknula kako će drugi dio upisa biti zadovoljen nakon 20.rujna, a početkom prosinca imat ćemo otvorenje i dodatnog dijela objekta u sklopu objekta Slap gdje će vrtić imati pet odgojnih skupina čime će biti zadovoljeni svi smještajni kapaciteti.

Vijećnik Robert Groza je postavio pitanje jesu li skele po gradu najbolje rješenje i tko će biti odgovoran ukoliko se nekome nešto dogodi. Također je postavio pitanje od kuda te skele dolaze. Gradonačelnica Komes je istaknula kako to nije njezina odluka da se postavljaju skele radi sigurnosti, već je to odluka stručnjaka za to područje. Pozvala je vijećnika Grozu da predloži neko drugo rješenje. Načelnik gradskog Stožera civilne zaštite Zvonimir Ljubičić je također istaknuo kako su skele privremeno najbolje rješenje, jer bez suglasnosti vlasnika ne mogu rušiti ničiju kuću koja prijeti sigurnosti građana. Gradonačelnica Komes je također istaknula kako Grad Petrinja nema nikakve veze s financiranjem skela koje se postavljaju kao zaštita, samo i isključivo je u tom smislu je nadležan Nacionalni Stožer koji to financira, te su iste postavljene od lokalnih obrtnika.

Vijećnik Danko Vuić je postavio pitanje postoji li mogućnost da odvoz smeća bude barem jednom tjedno ili češće. „Razlog zašto smo uveli odvoz zelene kante svaki drugi tjedan je zapravo da na neki način potaknemo razvrstavanje i svi krenemo u onom istom cilju, a to je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Od prvo dana od kada smo ukinuli odvoz miješanog komunalnog otpada svaki tjedan istovremeno s time smo uveli odvoz biootpada koji se odvozi svaki tjedan. Isto tako veliki broj građana je prije novog rasporeda je zapravo tražio da se žuta kanta, odnosno ambalažni otpad odvozi češće, to smo i uveli. Sada su se pojavili zahtjevi s obzirom da u ljetnom vremenu taj miješani komunalni otpad stvara veliki problem i smrad, za sljedeću godinu ćemo razmotriti taj prijedlog. Moramo biti svjesni da uvođenje još jednog odvoza zapravo stvara dodatni trošak. Sada trenutno imamo po lokacijama gdje se odvozi biootpad dva odvoza dnevno. Dakle ide kamion koji odvozi biootpad, i onda naizmjence miješani, ambalažni, papir i miješani“, odgovorila je direktorica Komunalca Petrinja Ivana Lamza.

Vuić je također postavio pitanje vezano za financiranje sportskih udruga te hoće li biti osigurana financijska sredstva kako bi klubovi opstali. Gradonačelnica Komes je odgovorila kako je nemoguće održati financiranje, bilo sportskih udruga ili kulturnih udruga kao što je bilo prethodnih godina jer je financijska situacija u gradu loša.

Vijećnik Pejo Trgovčević je postavio pitanje što je s nastavkom radova na projektu Aglomeracije te u kojoj je fazi izgradnja pročistača. Direktor petrinjskog poduzeća Privreda Miodrag Čavić je potvrdio kako je 30.lipnja raskinut ugovor s postojećim izvođačem radova na projektu Aglomeracije, Kolektor kolingom. „I trenutna situacija je da smo mi dobili naputke i pokrenuli otvorene postupke javne nabave, obavili i to u nekoliko faza, da idemo prvo sa hitnim sanacijama odnosno snimanjem postojećeg stanja jer nakon potresa ne znamo ustvari u kakvom stanju se nalazi i ono što je do sada izvedeno i po pitanju vodoopskrbe i odvodnje. Idu snimanja svih tih radova i idu paralelno s tim hitne sanacije na onome što je snimljeno. Krajnji cilj je da se sustav novoizgrađeni kojeg mi imamo trenutno, a postojeći sustav koji je star i po 100 godina, da taj novi cjevovod stavimo što prije u funkciju. Postupci su pokrenuti, danas je predano na kontrolu i onda ide u SAFU kompletna dokumentacija o nabavi za tri postupka“, pojasnio je Čavić. Podsjetio je kako je za projekt Aglomeracije odobreno dodatnih 105 milijuna kuna ,te je tako u konačnici taj projekt vrijedna 450 milijuna kuna prihvatljivih sredstava. Što se tiče pročistača, istaknuo je kako se čeka građevinska dozvola za pristupne ceste kako bi radovi mogli biti nastavljeni.

Vijećnik Tihomir Bunjan je postavio pitanje kada će krenuti obnova domova, kao što je postavio pitanje što će biti s obiteljima koje imaju zelenu naljepnicu, a neće imati mogućnost grijanja uoči nadolazeće zime. Gradonačelnica Komes je odgovorila kako će se na obnovu domova morati pričekati, a vezano za dimnjake, kazala je kako su sredstva za sanaciju dimnjaka utrošeni te je Nacionalnom Stožeru predložila da kuće sa zelenom naljepnicom kojima je potrebna sanacija dimnjaka trebaju biti prioritet.

Vijećnik Fran Komlinović je postavio pitanje u kojoj su fazi najavljena revizija i transparentnost proračuna, kao što je postavio pitanje zbog čega je Gradska tržnica i dalje zatvorena i koji su planovi s njom.

Odgovarajući na pitanje oko revizije, kazala je kako su u komunikaciji s jednom tvrtkom za reviziju poslovanja kako grada tako i gradskih društava te dodaje kako u reviziju idu sigurno. Vezano za tržnicu, Vera Kaurin, pročelnica za komunalne djelatnosti je podsjetila kako je Gradska tržnica jedan od projekata iz Intervencijskog plana te je vrijedna 7 milijuna kuna.

„Kod prijave samog projekta vrijednost koju dobivamo iz EU je bila 49 posto, 51 posto bi išao iz gradskog proračuna. S obzirom na nekakve izmjene IP-a koje su sada napravljene, otvorila se mogućnost da to sufinanciranje bude 89 posto. Iz tog razloga smo morali povući svoju prijavu za sredstva EU i sada prvom prilikom prijava ide ponovo. Međutim, sama provedba projekta ide konstantno. Provedena je javna nabava, izabran je izvoditelj radova, uvedeni su u posao 30.travnja, ali zbog potresa pojavile su se sumnje u samu stabilnost nekih od stupova koji drže vanjski dio tržnice. U sanaciju ide samo vanjski dio tržnice“, odgovorila je Kaurin. Gradonačelnica Komes je između ostaloga najavila kako će tržnica privremeno biti izmještena na Trg hrvatskih branitelja gdje će također biti izmješten šator s Pigika. Navedeni šator će, kako ističe gradonačelnica, služiti za održavanje izložbi, koncerata i sajmova u zimskim mjesecima.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X