Share on facebook
Share on twitter
zeljkotonkovictrenica09112021

(VIDEO) Tonković : „Cijena usluga Komunalca prema Gradu ide gore za 20 posto, za građane cijena ostaje ista“

PETRINJA – Gostujući u Trenici Petrinjskog radija, direktor petrinjskog poduzeća Komunalac Željko Tonković je kazao kako će Komunalac i dalje biti na usluzi građanima te će u ovim teškim vremenima probati održati čistoću u gradu, a potom i podići kvalitetu svojih usluga. Govoreći o štetama koje je Komunalac pretrpio nakon potresa, Tonković je kazao :

„Mi imamo pomalo specifičnu situaciju, mi nemamo puno imovine u svom vlasništvu, nego zapravo mi upravljamo sa imovinom Grada Petrinje. Ono što smo mi doživjeli kao najveću štetu za nas osobno je naravno uništenje upravne zgrade, imamo mrtvačnicu s kojom upravljamo i spomenik recimo na groblju. Upravna zgrada nažalost je dobila crvenu naljepnicu ona ide u rušenje, njena vrijednost je okvirno oko 2,2 milijuna kuna. Ona je dijelom bila i u vlasništvu Privrede, ali u većinskom dijelu Komunalca. Što se tiče mrtvačnice, šteta je procijenjena na 440 tisuća kuna, a spomenika na 2,4 milijuna kuna. Moram reći spomenici su vlasništvo uglavnom korisnika i nažalost bilo je pitanja tko će popravljati to, nažalost to je na teret vlasnika i korisnika, a mi ćemo nastojati neke male sitne popravke koje možemo napraviti na naš teret“, kazao je Tonković.

Zahvalio se svim djelatnicima Komunalca na svemu učinjenom nakon potresa. „Mi smo u tom vremenu do rujna ove godine glomaznog otpada imali 225 tona, plastike smo imali 42 tone, stakla 18 tona, azbesta 83 tone, odjeće 135 tona, metala 23 tone, otpadne gume 24 tone, metalne ambalaže 5 tona i otpadno drvo 499 tona. Ono što je još važnije, vi da bi ovaj otpad zbrinuli, vi to morate plaćati. Nažalost, danas je takva situacija u svijetu, Europi, Hrvatskoj, pa i Petrinji, problem je sa otpadom. Zbrinjavanje toga mi moramo dobar dio plaćati“, rekao je Tonković te dodaje kako trošak sortiranja, odvoza i zbrinjavanja trenutno snosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osvrnuo se i na projekte Komunalca. „Ono što mogu reći sada, imali smo projekt, to je opet u suglasju sa Gradom, projekt kojeg mi provodimo, to je bio projekt rekonstrukcije Gradskog groblja, projekt vrijedna 6,1 milijun kuna. On je izvršen u cijelosti što je bilo predvidivo. Kada odete na groblje vidite da ipak se vidi jedno uređenje i zapravo ta investicija. Ono što je buduće, to je zapravo obnova Gradske tržnice. Obnova će biti oko 3,5 milijuna kuna. Početak obnove ne znam, to je već trebalo početi, ali je problem zapravo u istraživanju tla, pa kada se dobiju svi ti potrebni certifikati, krenut će se s obnovom Tržnice“, kazao je Tonković te podsjeća da za vrijeme trajanja obnove Gradske tržnice, prodavači će privremeno biti izmješteni na Trg hrvatskih branitelja.

Govoreći o trenutnom financijskom stanju u Komunalcu rekao je kako je ono prihvatljivo. „Mi smo uprihodovali do 30.rujna 2021.godine 33,1 milijun kuna, a potrošili ili imamo rashod 26,6 milijuna kuna. Razlika je 6,5 milijuna kuna. Naravno, ovo je knjigovodstveni dio, naravno da imamo obveze za kredite, lizinge, a imamo i potraživanja. Uglavnom mi smo likvidni, pozitivno imamo poslovanje, a ovo pozitivno poslovanje možemo sada nažalost zahvaliti jednom dobrom suradnjom sa Fondom koji su nam proteklo razdoblje dali pet milijuna kuna posla. Kreditna zaduženja su 1,8 milijuna kuna. U kreditu imamo kupnju opreme i imamo kroz lizinge 1,7 milijuna kuna kupnju motornih vozila“, otkrio je Tonković.

Kaže kako Komunalac Petrinja trenutno zapošljava 149 djelatnika, a obzirom na količinu posla koju sada obavljaju, imat će potreba za zapošljavanjem. Na pitanje hoće li doći do rasta cijena odvoza otpada, Tonković je odgovorio : „Ja moram reći da sam zadovoljan sa onim što sam usuglasio sa Gradom Petrinjom i gradonačelnicom, mi imamo 16 različitih aktivnosti i djelatnosti koje obavljamo za Grad i građane. Mi smo radili po cijenama iz 2007.godine, mi smo se sada vratili zapravo 2017., 20 posto sa odlukom gradonačelnika je bila donijeta odluka da se cijena vraća na cijenu 2007. Sada usporedite cijenu 2007. i 2022.godinu. Teško je uopće funkcionirati sa takvim cijenama. Mi smo dogovorili da 20 posto linearno cijene idu gore, što se tiče usluga prema gradu, što plaća grad. Ono što se tiče građana i odvoza komunalnog otpada, cijene će ostati iste. One su male, ali upravo uvažavajući situaciju i trenutak u kojem se mi nalazimo sada, uvažavajući sve probleme građana Petrinje, mislim da nema potrebe da im i mi stvaramo teret. Mi moramo iznesti taj teret, ali ne na teret građana Petrinje“, kazao je Tonković.

Govoreći o Fondu, također je istaknuo kako su imali odličnu suradnju s Fondom jer su dobili šest kamiona, dva su sufinancirana sa 85 posto od strane Fonda, a preostala četiri su plaćena od strane Fonda u stopostotnom iznosu. Sveukupno je to 8,3 milijuna kuna za navedenih šest kamiona.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X