Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
gv39kaurin

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i za održavanje istih lani utrošeno 57,2 milijuna kuna

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća, vijećnici su raspravljali o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu, o čemu je više rekla Vera Kaurina, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.

„Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna zajedno sa izvješćem o izvršenju Proračuna dostaviti i izvješće o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršen je u iznosu u iznosu od 38,7 milijuna kuna. Znači ovo se odnosi na projektiranje i građenje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, tržnica i tu se trebaju ukalkulirati i izvješće o izvršenju gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom“, istaknula je Kaurin.

Vijećnik Miroslav Petračić je predložio da se počne razmišljati o podzemnim kontejnerima koji bi cjenovno bili prihvatljiviji za grad. Vijećnica Višnja Jerman je predložila da preostala groblja na području Petrinje koja još nemaju koncesiju komunalnog poduzeća, da takva groblja preuzme naše komunalno poduzeće kako bi ista bila održavana, a Kaurin je najavila kako je u pripremi nova odluka o grobljima na području Petrinje kojom će biti reguliran ovaj problem. Vijećnik Željko Tonković je ponovno zatražio parcelaciju groblja u Dumačama kako bi bila obuhvaćena veća površina za potrebe groblja u tom mjestu.

„Ono što smo mi napravili je da smo popisali sva groblja. Svake godine preuzimamo određeni broj groblja na upravljanje, odnosno Komunalac ih preuzima i dio po dio rješavamo tu situaciju. Kao što sam rekla, u pripremi je nova Odluka o grobljima koja će isto na neki način riješiti nekakve probleme koji se javljaju. Ono što radimo, to vezano za središnje groblje. Znamo svi da je kroz Intervencijski plan napravljen dio novog groblja, no Komunalac već ima problema sa brojem grobnih mjesta. Zato smo ugovorili izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja“, rekla je Kaurin te dodaje kako Grad, odnosno Komunalac, upravlja sa 56 groblja.

Vijećnik Nenad Bužanić je postavio pitanje u kojoj je fazi projekt novih tržnica u Petrinji. „Proveden je postupak izrade projektne dokumentacije, dobivena je građevinska dozvola za rekonstrukciju Gradske tržnice. To je jedan od projekata iz Intervencijskog plana. U ovoj godini idemo sa izradom studije i sa prijavom tog projekta. Proveden je postupak javne nabave, on je u završnoj fazi, tu je sada pregled dokumentacije nakon čega će se moći donijeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Tako da negdje do kraja godine ćemo imati izabranog, nadamo se, najpovoljnijeg ponuditelja, ako ne bude žalbi unutar tog postupka javne nabave i bit će prijavljen projekt, jer je to projekt koji se financira iz Intervencijskog plana tako da ćemo u sljedećoj godini planirati početi radove“, rekla je Kaurin te dodaje kako će projekt Zelene tržnice u Reljkovićevoj ulici pripremiti za sljedeće operativno razdoblje.

Navedeno izvješće je usvojeno sa 14 glasova za i pet suzdržanih. Vijećnici su također raspravljali i o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu. „Održavanje komunalne infrastrukture u prošloj godini je izvršeno 18,5 milijuna kuna. Izvori sredstava financiranja su sredstva komunalne naknade, sredstva proračuna i šumski doprinos“, pojasnila je Kaurin. I navedeno izvješće je usvojeno sa 14 glasova za i pet suzdržanih.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI