Izbornik
nogomet

Za potrebe sporta Grad iduće godine izdvaja više od 840 tisuće eura

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje, vijećnici su između ostaloga raspravljali o prijedlogu Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2023.godinu. Program se sastoji od šest stavki i ukupno je vrijedan 841 750 eura, rekla je Ana Aleksić Pezelj, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu.

„Od toga se iznos od 245 500 eura odnosi na rad Petrinjskog sportskog saveza, zatim na rashode za održavanje (183 tisuće eura), nagrade sportašima i klubovima (13500 eura), školi plivanja (18000 eura), opremanja sportskih objekata (6500 eura), ulaganja u sportske objekte i igrališta (346500 eura), pomoći koja idu iz projekata Ministarstva turizma i sporta (300000 eura), pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose se na Fond za zaštitu okoliša (26500 eura) i rekonstrukcija Sportsko-rekreacijskog centra Petrinjčica (20000 eura)“, pojasnila je Aleksić Pezelj.

U ime SDP-a, MOST-a i Kandidacijske liste Jasenka Krovinovića, vijećnik Krovinović je predložio amandman da se 9000 eura od naknada Upravnog vijeća Centra za šljivu i kesten, prenamijeni za potrebe sporta, što je gradonačelnica prihvatila.

U ime istih predlagatelja, vijećnik Robert Groza je predložio da se iznos od 40 tisuća eura, koja su namijenjena za izradu elaborata za postavljanje prometne turističke signalizacije u gradu, također prenamijene za Petrinjski sportski savez, obzirom nas zakon ne obvezuje kada turističku signalizaciju trebamo postaviti.

„O signalizaciji se i na prošlom Gradskom vijeću diglo puno bure, ali ne samo na Gradskom vijeću nego i na Odboru za gospodarstvo. Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promidžbi hrvatskog turizma još iz 2019.godine, Turističke zajednice svih gradova i općina Republike Hrvatske dužne su po tom Zakonu realizirati turističku signalizaciju. Dakle, mi to uz brojne druge zadaće koje imamo, trebamo po tom Zakonu ispoštovati. To što nismo još napravili ove godine, jer proračunska sredstva za cjelokupnu realizaciju turističke signalizacije nisu bila osigurana u potpunosti, prebacit ćemo za sljedeću godinu i taj plan je i u planu i programu za 2023.godinu“, pojasnila je Kristina Suppe, direktorica Turističke zajednice Grada Petrinje.

Amandman vijećnika Groze nije prihvatila gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes. „Apsolutno razumijem da trebaju veće stavke i za sport i za kulturu, mlade, iako sve to funkcionira. Ali ne mogu prihvatiti ovaj prijedlog amandmana zato što svakodnevno dobivamo molbe o postavljanju znakova od različitih ugostitelja, ljudi koji iznajmljuju kuće, svakodnevno nam dolaze molbe da se to što prije završi. Nužno nam je, ne sljedeće godine, nego je trebalo biti i prethodne godine tako da na žalost ovaj amandman ne mogu prihvatiti“, kazala je Komes.

O navedenom amandmanu vijećnika Groze glasali su i vijećnici te je osam njih bilo za, a 10 protiv. U konačnici, prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2023.godinu prihvaćen je većinom glasova.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X