Edisa Mašinović

Vijećnici prihvatili određene korekcije po pitanju Intervencijskog plana

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća vijećnici su raspravljali o prijedlogu Odluke o ad hoc izmjeni Intervencijskog plana Grada Petrinje o čemu je više rekla Edisa Mašinović, pročelnica Upravnog odjela za EU fondove i razvoj. Mašinović je podsjetila kako na temelju potpisanog Sporazuma o provedbi Intervencijskog plana, Grad Petrinja mora Koordinacijskom odboru svakih šest mjeseci podnositi izvješće o provedbi projekta.

„Na zadnjoj sjednici Koordinacijskog odbora preporuka samog Odbora je bila da Grad Petrinja podnese prijedlog za ad hoc izmjenom IP-a iz razloga što su projekti koji su do sada ugovoreni, dio njih je već završen, dio u provedbi, ugovoreni su na iznose veće od onih koji su planirani u Intervencijskom planu“, rekla je Mašinović te dodaje kako je do sada ukupno ugovoreno devet projekata.

„Imate da su ugovoreni i završeni projekt Poslovne zone Mošćenica-Poljana i projekt izgradnje Vidikovca na Hrastovačkoj gori. Dva ugovorena projekta koja su trenutno u provedbi, također su ugovoreni na iznos veći od onog koji je planiran u Intervencijskom planu. To su unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece i Razvojem male komunalno-prometne infrastrukture do unapređenja kvalitete života“, dodaje Mašinović.

Dodaje kako je ovaj natječaj imao raspoloživu alokaciju u ukupnom iznosu od 111 milijuna kuna. „Međutim ako uzmete u obzir da mi imamo ugovorene projekte u vrijednosti od 85 milijuna kuna, to mislim na bespovratna sredstva koja su dobiveni za projekte, osim tog iznosa, također imamo projekte ugovorene na natječaju za pripremu u iznosu nešto većem od 5 milijuna kuna, to zbirno je nešto više od 91 milijun kuna. To znači da nam je tom natječaju raspoloživo još 26 milijuna kuna za sve preostale projekte koji se trebaju prijaviti, ugovoriti i provesti, jer glavna obveza Grada Petrinje u sklopu provedbe IP-a je da se svi projekti koji su u njemu navedeni, zaista i implementiraju“, kazala je Mašinović.

Preostali projekti su vrijednosti 57,6 milijuna kuna, zbog čega se moralo doći do korekcije po pitanju određenih projekata. „Konkretno radi se o četiri projekta, to su Tržnice u gradu. Sada je to Tržnica u gradu jer se odustalo od Zelene tržnice, ali se ostalo pri gradskoj Tržnici. Zatim Sportsko-rekreacijska zona uz rijeku Petrinjčicu, on ostaje isti u smislu vrijednosti, ali u smislu obuhvata je smanjen. Zatim Poduzetničko-društveni centar ostaje isti u smislu indikatora, u smislu obuhvata, ali ne u smislu iznosa jer je iznos smanjen. I Grad na Kupi unutar kojeg je također došlo do promjene obuhvata“, pojasnila je Mašinović te na kraju dodaje kako Grad mora ostvariti, kao potpisnik sporazuma, sve projekte.

HDZ-ov Mihael Jurić je kazao kako se očito ovom projektu pristupilo megalomanski te postavlja pitanje zbog čega se odustaje od nekih projekata, da li je to zbog krivog planiranja, lošeg tima, lošeg rukovodstva. Također je istaknuo kako nikada nisu podmetali nogu Intervencijskom planu.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je podsjetio kako će Petrinja moći neke projekte aplicirati i u novom proračunskom razdoblju Europske unije od 2021.-2027. „Ja ovdje odgovorno tvrdim da Petrinja i Grad Petrinja i svi u Gradskoj upravi rade vrlo dobro svoj posao, ne radi se o aljkavosti, da nešto nije dobro pripremljeno, da nije dobro aplicirano i da nešto ima kada je u pitanju vođenje ili rukovođenje. Priprema je bila zahtjevna. Mi u IP-u imamo jednu sumu novaca, a tržište se mijenjalo. Grad neće odustati od bilo kojeg projekta“, kazao je Dumbović.

HNS-ov predsjednik Gradskog vijeća Nenad Radošević je kazao kako je važno da vijećnici prihvate ovu odluku. „Ono što je ovdje bitno, ako mi to ne prihvatimo, ako odbijemo, mi nismo odbili jedan projekt, nego smo onda ugrozili kompletan Intervencijski plan. Ono što sam čuo u nekim izlaganjima i od stručnjaka, to je dakle uzmi ili ostavi i o tome moramo odgovorno promišljati. S ovim promjenama osiguravamo da ukupan Intervencijski plan bude uspješno završen“, rekao je Radošević.

Vijećnici su u konačnici većinom glasova prihvatili prijedlog Odluke o ad hoc izmjenama Intervencijskog plana Grada Petrinje, kao što su većinom glasova prihvatili i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Petrinje.

„Sam dokument se odnosi na razdoblje sljedeće financijske omotnice, što je na razini EU-a sedam godina, on će se izraditi sukladno propisanoj metodologiji. Osim toga, ono što je novost i što da je dodatnu ozbiljnost cijelom ovom postupku, pa i dokumentu, je činjenica da samo projekti koji budu u tom dokumentu, u toj Strategiji razvoja grada će se uopće moći financirati, nebitno iz kojih izvora. Osim toga, postoji i nešto što se zove skraćeno SPUR, to je program za upravljanjem razvojem koje je na razini RH ustrojilo Ministarstvo regionalnog razvoja koje je onda spustilo putem regionalnih koordinatora na nas kao jedinice lokalne samouprave i mi  kao Grad smo u obvezi unositi trenutno projektne ideje u taj SPUR, a onda bi te projektne ideje trebale biti preslikane u samoj Strategiji i onda sukladno tome i u proračunu, i tek onda se može financirati, bilo iz EU-a, bilo direktno iz proračuna Grada“, pojasnila je Mašinović. Navedena odluka je prihvaćena sa 12 glasova za i 6 suzdržanih.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X