Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
gradskaupravapetrinja

Grad raspisao natječaj za dodjelu 40 stipendija studentima

PETRINJA – Odbor za dodjelu stipendija Grada Petrinje donio je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019./2020. U navedenoj akademskoj godini Grad Petrinja će dodijeliti ukupno 40 stipendija studentima s područja Grada Petrinje u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna u razdoblju od 12 mjeseci.

Stipendija se dodjeljuje samo za jednu akademsku godinu, a pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Petrinje, a nisu stariji od 26 godina te studenti koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni/stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti upisani u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog/stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, studenti u statusu apsolventa, odnosno studenti koji imaju samo upisan diplomski i završni rad u akademskoj godini, izvanredni studenti, studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 50 ECTS bodova, studeni koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu i studenti koji imaju odobreno mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na propisanom prijavnom obrascu kojeg možete preuzeti na porti Gradske uprave Grada Petrinje ili na internetskim stranicama Grada Petrinje. Uz zahtjev trebate još priložiti i sljedeće dokumente koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca:

  1. životopis,
  2. uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Petrinja),*
  3. preslika osobne iskaznice,
  4. potvrdu fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju je raspisan Natječaj,*
  5. ovjeren prijepis ocjena položenih ispita s naznakom ostvarenog prosjeka ocjena i broja

ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija (najmanje 50 ECTS bodova),*

  1. potvrde o mjesečnim primanjima članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 3 mjeseca

koja prethode Natječaju (za zaposlene uvjerenje o prosjeku plaće u prethodna 3 mjeseca, za

umirovljenike odresci od mirovine u prethodna tri mjeseca, za nezaposlene uvjerenje sa  Zavoda za

zapošljavanje, za korisnike zajamčene minimalne naknade uvjerenje o pravu i iznosu zajamčene

minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb, uvjerenje porezne uprave o iznosu prihoda roditelja

za proteklu godinu ako roditelji imaju vlastiti obrt),*

  1. dokaze o postignućima na natjecanjima i osvojenim nagradama iz područja upisanog studija te

dokaze o objavljenim znanstvenim radovima, a sve za prethodnu godinu studija (preslika  postignuća

na natjecanjima, preslika osvojene nagrade, preslika objavljenog znanstvenog rada)

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (ako je kandidat osoba s invaliditetom, ako je roditelj

kandidata osoba s invaliditetom iz  Domovinskog rata 80%, ako je roditelj kandidata ili član

zajedničkog kućanstva osoba s invaliditetom 80% i više: 8 bodova, ako je kandidat bez oba roditelja,

ako je kandidat bez jednog roditelja, ako su kandidatu roditelji razvedeni, ako su brat ili sestra

kandidata studenti, ako su brat ili sestra kandidata učenici u školama izvan mjesta prebivališta, ako

su brat ili sestra kandidata učenici u školama u mjestu prebivalištu ili su predškolske dobi, ako je

kandidat iz obitelji s četvero i više djece, ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece na redovnom

školovanju)*

  1. izjava da student nije korisnik stipendije ili nema stalnih prihoda iz drugih izvora,*
  2. Privola
  3. popis svih priloženih dokumenata uz Prijavni obrazac.

 

Ako je prijava na Natječaj za dodjelu stipendija nepotpuna ili ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, neće se razmatrati. Prijave na Natječaj s potrebnom dokumentacijom trebate dostaviti poštom na adresu : Grad Petrinja, Odbor za dodjelu stipendija, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija – Ne otvarati“. Rok za podnošenje prijava je do 23. prosinca 2019. godine.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X