Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
mikrogospodarstvenici

Građani prijavili štete na 34 417 objekata

Nakon razornog potresa koji je pogodio našu Sisačko-moslavačku županiju, građani su prijavili štete na 34 417 objekta, a statičari su do sada pregledali 23 309 objekata. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja je 3108 objekata, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije ukupno 5175 objekata. Uporabljivo bez oštećenja je 576 objekata, a uporabljivo bez ograničenja je 5367 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 9083 objekata.

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

X