Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
zlatajajcinovic31gv

Usvojeni programi za socijalnu skrb, zdravstvo, kulturu, sport te odgoj i obrazovanje

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća vijećnici su raspravljali i o prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2020. godinu. Program je predstavila Zlata Jajčinović, privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti koja je istaknula kako je Program vrijedan 3,6 milijuna kuna.

Na navedeni program, nezavisni vijećnik i potpredsjednik Gradskog vijeća Miljenko Bušić podnio je amandman koji je u konačnici i prihvaćen. „Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja na razini Republike Hrvatske još uvijek imamo poražavajuće podatke, 10 do 11 umrlih branitelja i prosjek doživljenosti njihovih godina je još uvijek 50,9 godina. U svrhu poboljšanja i produženja života branitelja, predlažem jedan cjelogodišnji program zaštite zdravlja i prevencije bolesti kroz tjelesnu, odnosno sportsku aktivnost u svrhu unapređenje kvalitete života i produljenja prosječne starosti branitelja. U tu svrhu predlažem iznos od 100 tisuća kuna“, rekao je Bušić.

U sklopu navedenog programa, za naknade za troškove stanovanja predviđeno je 1,5 milijuna kuna, za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama planirano je 200 tisuća kuna, dok je za sufinanciranje pogrebnih troškova planirano 50 tisuća kuna. Za naknade za grobna mjesta hrvatskih branitelja planirano je 50 tisuća kuna, a isti iznos planiran je i za sufinanciranje Pučke kuhinje. Za sufinanciranje gradskog prijevoza umirovljenika planirano je 75 tisuća kuna, a za programe udruga iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata planirano je 200 tisuća kuna. Za programe Gradskog društva Crvenog križa planirano je 370 tisuća kuna, dok je za programe udruga iz područja socijalne skrbi planirano 130 tisuća kuna. Za programe udruga iz područja zdravstvene skrbi planirano je 100 tisuća kuna, dok je za projekt Petrinjske kuće zdravlja planirano 150 tisuća kuna. Za zdravstvene usluge liječenja hrvatskih branitelja u Proračunu je osigurano 25 tisuća kuna, dok je za subvenciju prijevoza studenata osigurano 15 tisuća kuna. Za pomoć djeci s teškoćama u razvoju u Proračunu je osigurano 40 tisuća kuna, a za program „Bebe“ je osigurano 600 tisuća kuna, dok je za sufinanciranje Sigurne kuće osigurano 20 tisuća kuna. Cjelokupan program je prihvaćen, zajedno s amandmanom, jednoglasno.

Vijećnici su također raspravljali o Programu javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2020. godinu koji je vrijedan 8,8 milijuna kuna, od čega se 5,1 milijun kuna odnosi na Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja, a 1,68 milijuna kuna na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja. Za udruge u kulturi Grad će izdvojiti 400 tisuća kuna, a za gradske manifestacije 800 tisuća kuna, dok je za programe s vjerskim zajednicama planirano 800 tisuća kuna.

HSS-ov Miroslav Petračić je apelirao na to da grad konačno dobije muzej. „Stalno govorimo o tome da Grad Petrinja konačno mora realizirati muzej. Moramo osnovati muzej u gradu. Za to moramo imati sredstva, za to sredstva u ovom programu moraju biti osigurana, makar da ta sredstva budu dovoljna da se nekakav projekt počne raditi. Taj muzej mora biti u centru grada, mora biti negdje gdje se može doći do toga, to mora biti veliki prostor, tu moramo obuhvatiti etnografsku zbirku, povijesnu zbirku. Moramo imati tu stavku. Muzej mora biti uključen u to“, predložio je Petračić.

Program javnih potreba u kulturi je prihvaćen jednoglasno, kao što je s 19 glasova za i jednim suzdržanim prihvaćen i prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2020. godinu koji je vrijedan 22,7 milijuna kuna. Za Petrinjski sportski savez je iz ovog programa osigurano 2,5 milijuna kuna, dok je isti iznos osiguran za tekuće i investicijsko održavanje i sufinanciranje troškova korištenja sportskih objekata. Najveći iznos ovog programa, 17,6 milijuna kuna ide na buduću sportsko rekreacijsku zonu uz rijeku Petrinjčicu koji će biti sufinanciran iz Intervencijskog plana.

HDZ-ov Željko Tonković je predložio da se izdvajanja za Petrinjski sportski savez povećaju za 300 tisuća kuna, na 2,8 milijuna kuna.

„Kada smo razgovarali, gledajući na tešku situaciju u sportu, od 1,9 milijuna kuna što smo imali, predložio sam da taj iznos dignemo na 2,5 milijuna kuna. Ovo sada što predlažemo to je upravo u dogovoru s predsjednikom Petrinjskog sportskog saveza, ali i s gotovo svim klubovima koji sada dobivaju novac. Imali su 1,9 milijuna kuna, sada će imati 2,5 milijuna kuna“, rekao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović, te podsjeća kako su za umjetnu travu kod Gradskog stadiona izdvojili oko milijun kuna. Vjeruje kako će ovim iznosom od 2,5 milijuna kuna biti zadovoljeni svi klubovi, stoga ističe kako ne može prihvatiti navedeni prijedlog o povećanju ove stavke.

S 18 glasova za i dva suzdržana, prihvaćen je i prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2020. godinu. Program je vrijedan 17,2 milijuna kuna, od čega su sredstva za odgoj i obrazovanje vrijedna 16,5 milijuna kuna, za programe djece i mladih planirano je 215 tisuća kuna, dok je za razvoj civilnog društva planirano 530 tisuća kuna.

Nezavisni Nikola Bartulić je predložio da se u Proračunu osigura iznos od 10 tisuća kuna za nagrađivanje izvrsnosti učitelja i mentora koji su s djecom ostvarili plasman na državna natjecanja, dok je SDP-ova Svjetlana Lazić također predložila amandman na iznos od 100 tisuća kuna za sufinanciranje stručnog osposobljavanja učitelja i profesora u petrinjskim školama.

„Naime, prema saznanjima od prije par dana, uočila sam da postoji jedan problem, a to je sljedeći. Da kada naši studenti, odnosno sugrađani završe svoje studije i hoće se prijaviti za stručno osposobljavanje koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, znači HZZ ima mjeru plaćati plaću i poreze i doprinose na plaću za te koji su na stručnom, no međutim HZZ ne snosi troškove prijevoza, troškove upućivanja na seminare, troškove polaganja stručnog ispita. U razgovoru s nekim ravnateljima škola, došla sam do saznanja da škole u svojim proračunima nemaju sredstva kojima bi pokrili te troškove koje ne plaća HZZ i oni jednostavno ne mogu primiti nikoga na stručno osposobljavanje, bez obzira što bi imali jako veliku potrebu za tim ljudima. Škole ih ne mogu primiti jer nemaju novca u svojim proračunima za plaćanje tih dodatnih troškova“, rekla je Lazić.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je kazao kako navedeni amandman prihvaća. HDZ-ov Mihael Jurić je predložio da se iznos od 300 tisuća kuna za nabavu udžbenika za učenike petrinjskih osnovnih škola, prenamijeni za nabavku mapa i radnih bilježnica jer poručuje kako će Vlada, siguran je, i iduće godine osigurati besplatne udžbenike za sve školarce u Hrvatskoj.

Vijećnici su s 19 glasova za i jednim suzdržanim prihvatili i Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2020. godinu. „To je naša zakonska obaveza, moramo zbog svega ostaloga izglasati. Za 2020. godinu se planira nešto malo više sredstava jer smo u obavezi donošenja izmjena određenih akata, pa ćemo to morati financirati. Sve drugo je isto kao i za 2019. godinu“, pojasnila je Jajčinović.

Navedenim Planom za Civilnu zaštitu bit će izdvojeno 95 tisuća kuna, za službe zaštite i spašavanja 125 tisuća kuna, za Vatrogasnu zajednicu Grada Petrinje 1,5 milijuna kuna, za Vatrogasnu postrojbu Grada Petrinje gotovo 5,5 milijuna kuna, za Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja 370 tisuća kuna, te za Hrvatsku gorsku službu spašavanja-Stanica Novska 15 tisuća kuna.

Na samom kraju, vijećnici su jednoglasno podržali i Odluku o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2020. godini. „Vama za informaciju samo da smo mi do danas imali 140 zahtjeva za naknadu za bebe, do troje djece, a više od troje djece 43 zahtjeva“, rekla je Jajčinović. Za svako novorođeno dijete potpora je 3000 kuna, a za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta potpora je 2000 kuna.

Na kraju je jednoglasno usvojena i odluka o određivanju deficitarnih zanimanja. „Predlaže se da su to zanimanja iz područja farmacije, logopedije, socijalne pedagogije, elektrotehničke i informacije tehnologije, računarstva, strojarstva, psihologije, medicine, dentalne medicine i građevinarstva. Nakon donošenja ove odluke i usvajanja Proračuna mi možemo krenuti raspisivanjem natječaja za stipendije“, rekla je Jajčinović.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X