Izbornik
volonteri031220211

Program javnih potreba u kulturi za iduću godinu vrijedan 25,8 milijuna eura

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje vijećnici su između ostaloga raspravljali o prijedlogu Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2023.godinu. Program je vrijedan 25,8 milijuna eura, rekla je Ana Aleksić Pezelj, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i imovinu grada.

„U okviru Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2023.godinu zapravo vidimo ciljeve koji predstavljaju adekvatno ostvarivanje preduvjeta za kvalitetan kulturno i umjetnički život te očuvanje tradicije kulturne baštine kao i jačanje kulturnog ozračja na području Petrinje, poticanjem umjetničkog i kulturnog razvoja građana svih dobnih skupina. Programom se obuhvaćaju svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose kulturnog života kako samog grada, tako i Republike Hrvatske“, kazala je uvodno Aleksić Pezelj.

Navedenim Programom za Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom petrinja osigurano je 1,1 milijun eura, Gradsku knjižnicu i čitaonicu Petrinja gotovo 294 tisuće eura, za udruge u kulturi 30 tisuća eura, donacije udrugama za manifestacije 25 tisuća eura, a za programe gradskih manifestacija u organizaciji Grada Petrinje planirano je nešto malo više od 106 tisuća eura.

„Posebno ono što se odnosi u ovom Programu za kulturu je zaštita i obnova kulturne baštine. Ovaj ogroman iznos je zapravo samo projekcija svega onog što nas čeka u 2023.godini, a odnosi se isključivo na obnovu samog centra grada, pa i šire. Ovdje vidite razliku između obnove pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara-nepokretnih koji se odnose na građevine koje su u vlasništvu fizičkih osoba i u vlasništvu i suvlasništvu Grada, kao javnih ustanova, a posebno su izdvojeni stara Klaonica, Gradska vijećnica te Hrvatski dom jer se obnova financira isključivo iz Fonda solidarnosti. Gradska Munjara je jednako tako izdvojena kao javna ustanova koja je u vlasništvu Grada“, rekla je Aleksić Pezelj.

Upravo je za zaštitu i obnovu kulturne baštine u ovom Programu za iduću godinu planiran iznos od gotovo 24,3 milijuna eura.

Vijećnik Darinko Dumbović je pitao koliko je projekata, vezano za obnovu u centru grada, točno prošlo i koji su to projekti. Aleksić Pezelj je istaknula kako je prošao sve i jedan projekt, a riječ je o 26 objekata pojedinačno zaštićene kulturne baštine i sve javne ustanove koje su u nadležnosti Grada Petrinje, kao što su Munjara, Klaonica, Hrvatski dom. Dumbović je konkretno pitao o obnovi kući u centru grada koja je u vlasništvu oca pročelnice Aleksić Pezelj. Odgovorila je potvrdno te dodaje kako je to najstarija kuća u Petrinji gdje je suvlasnik iste njezin otac. Ne vidi problem u tome da i on ima pravo na obnovu kuće u centru grada kao i svi drugi suvlasnici i vlasnici kuća. Dumbović je potom ponovno dodao kako će ta kuća biti među prvih šest koje će biti obnovljene, a potom se za riječ javila i gradonačelnica Magdalena Komes koja je istaknula kako je svaka od tih 26 građevina koje idu u obnovu, dobilo odluku od strane Ministarstva kulture i medija te se u ovom slučaju ne gledaju vlasnici kuća, već se gledaju građevine kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Smatra kako je ova rasprava bespredmetna.

Vijećnica Svjetlana Lazić je ponovno pitala u kakvom je stanju i kada će početi s radom Savjetovalište za djecu adolescente i obitelj kao i tim u sklopu Hrvatskog doma, čije je formiranje najavljeno na prošloj sjednici Gradskog vijeća.

„Natječaj je u ovom trenutku raspisan. Upravo onako kako sam rekla i zadnji put, od 1.siječnja će krenuti s radom Odjel za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici“, odgovorila je Vesna Brebrić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja.

U konačnici, navedeni prijedlog Programa javni potreba u kulturi Grada Petrinje za 2023.godinu je podržan s 13 glasova za i šest suzdržanih.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X