Share on facebook
Share on twitter
bebanaslov

Prošle godine u županiji rođeno 1228 beba

SISAK – Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prošle godine rođeno je 1228 beba, dok je umrlo 2440 osoba. Sklopljena su 794 braka, dok se rastalo 275 parova. U odnosu na godinu prije, rođena je jedna beba manje, a u odnosu na 2017.godinu rođeno je devet beba manje. Istovremeno, umrlo je 78 osoba manje u odnosu na 2018.godinu. Zanimljivo, u odnosu na 2018.godinu u našoj županiji sklopljen je jednak broj brakova, kao što je ista brojka i po pitanju rastavljenih parova.

Najviše beba rođeno je u Sisku, ukupno 332, a potom u Petrinji, ukupno 209 beba. Najmanje beba rođeno je u Hrvatskoj Kostajnici, sveukupno 9. Najviše umrlih je također u Sisku, ukupno 639, potom u Petrinji, 344, a najmanje također u Hrvatskoj Kostajnici, ukupno 40. Najviše sklopljenih brakova je u Sisku, ukupno 210, gdje ima i najviše rastava, 117.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku tijekom 2019.godine u Hrvatsku je zabilježen pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu i to za 2,2 posto. Točnije, rođeno je 810 djece manje nego u 2018.godini. Ukupan broj rođenih u 2019.godini bio je 36 296 djece, od toga 36 135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1 posto rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9 posto ženske djece. Stopa nataliteta u 2019.godini iznosila je 8,9.

U 2019.godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, to jest umrlo je 912 osoba ili 1,7 posto manje nego u prethodnoj godini. U 2019.godini od ukupnog broja umrlih osoba, 51 794, 25 352 ili 48,9 posto odnosilo se na muške osobe, a 26 442 ili 51,1 posto na ženske osobe. Stopa mortaliteta u 2019.godini iznosila je 12,7.

Stopa prirodnog prirasta u 2019.godini u Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9. U svim županijama je bio negativan prirodni prirast, a najveći negativan prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji. Pozitivan prirodni prirast bio je u 50 gradova i općina, a negativan je bio u 397 gradova i općina te u Gradu Zagrebu, dok je osam gradova i općina imalo nulti prirodni prirast.

U 2019.godini sklopljeno je 19 761 brak, dok se istovremeno rastalo 5 936 parova.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X