izboriuniverzalnakutija

Neslužbeni rezultati izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

PETRINJA – Nakon 12 godina u Petrinji su održani izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Pravo glasa na ovim izborima imalo je 21 006 građana. Građani su svoje pravo mogli iskoristiti na 29 biračkih mjesta, a na raspolaganju su imali 63 kandidacijske liste.

U gradskim četvrtima biralo se po devet članova vijeća, u mjesnim odborima po pet članova vijeća, osim u Peckom i Župiću gdje će biti izabrana tri člana vijeća, a u Mošćenici sedam članova vijeća.

Prema neslužbenim informacija, rezultati izbora su sljedeći :

1. Vijeće Gradske četvrti Petrinja I.-jugo-zapad

IZLAZNOST : 6,96 posto

HDZ (57 glasova, 32,57 %); MOST (27 glasova, 15,43 %), Narodna stranka Reformisti, HSS, HNS, HSU (71 glas, 40,57%), SDP (20 glasova, 11,43%)

Narodna stranka Reformisti, HSS, HNS, HSU = 4 mjesta u vijeću (Slaven Kadečka, Alen Povoljnjak, Mirjana Golubović, Davorin Gavranović)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Mario Abramović, Željko Tonković, Marija Vuković)

MOST Nezavisnih lista = 1 mjesto u vijeću (Mario Tadić)

SDP = 1 mjesto u vijeću (Matej Lončarević)

2. Vijeće Gradske četvrti Petrinja II.-Centar

IZLAZNOST : 7,95 %

HDZ (139 glasova, 33,9%); MOST NL (55 glasova, 13,41%); NS REFORMISTI, HSS, HSU, HNS, HSD i HDRS (129 glasova, 31,46%); SDP (87 glasova, 21,22%)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Magdalena Komes, Vladimir Gorup, Ivan Kolarić)

NS REFORMISTI, HSS, HSU, HNS, HSD i HDRS = 3 mjesta u vijeću (Davorka Šušnjić, Jasminka Bušić, Francek Tonković)

SDP = 2 mjesta u vijeću (Svjetlana Lazić, Alen Kadić)

MOST NL = 1 mjesto u vijeću (Robert Groza)

3. Vijeće Gradske četvrti Petrinja III.

IZLAZNOST : 6,09 %

HDZ (68 glasova, 33,33 %); HSU, NS REFORMISTI, HKS, HSS, HNS (69 glasova, 33,82 %); MOST NL (60 glasova, 29,41 %)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Stipe Milas, Darko Barišić, Juro Martić)

HSU, NS REFORMISTI, HKS, HSS, HNS = 3 mjesta u vijeću (Božo Križić, Natalija Antić Bjelac, Zdenko Kelava)

MOST NL = 3 mjesta u vijeću (Petar Ćosić, Mateo Vranić, Gabrijela Japranin)

4. Vijeće Gradske četvrti Petrinja IV.-Češko selo

IZLAZNOST : 9,01 posto

HDZ (82 glasa, 39,81%); NS REFORMISTI, HSU, HDRS, HSD, HSS (71 glas, 34,47%), SDP (25 glasova, 12,14%); Kandidacijska lista grupe birača (28 glasova, 13,59%)

HDZ = 4 mjesta u vijeću (Marijan Osenički, Ankica Krnjaić Magdić, Francika Marić, Renata Pavić Jambrošić)

NS REFORMISTI, HSU, HDRS, HSD, HSS = 3 mjesta u vijeću (Vinko Kadečka, Anton Lovreković, Dragutin Perković)

SDP = 1 mjesto u vijeću (Igor Školneković)

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA = 1 mjesto u vijeću (Tihomir Šalić)

5. Vijeće mjesnog odbora Brest Pokupski

IZLAZNOST : 31,30 %

HDZ (44  glasa, 55,70%), HSS i HNS (35 glasova, 44,30%)

HDZ = 3 člana vijeća (Željko Hrnčević, Željko Meštrović, Darko Hrnčević)

HSS i HNS = 2 člana vijeća (Drago Golub, Josip Bezuh)

6.Vijeće mjesnog odbora Mala Gorica

IZLAZNOST : 7,67 posto

HDZ ( 23 glasa )

HDZ = 5 mjesta u vijeću (Mladen Marijašević, Antun Bugarin, Ivica Vlahovac, Ivan Slanec, Nikola Horvatinec)

7.Vijeće mjesnog odbora Dumače-Nebojan

IZLAZNOST : 38,63 %

HDZ (38 glasova, 24,68%), MOST NL (7 glasova, 4,55%), NS REFORMISTI, HSS, HSU (109 glasova, 70,78%)

NS REFORMISTI, HSS i HSU = 4 mjesta u vijeću (Josip Aberlić, Nikola Špiljar, Davor Aberlić, Mario Vuić)

HDZ = 1 mjesto u vijeću (Mario Vancaš)

8. Vijeće mjesnog odbora Mokrice

IZLAZNOST : 59,14 %

HDZ (56 glasova, 50,91% ), HSS (54 glasa, 49,09%)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Tomislav Mitar, Josip Pavlović, Luka Štefulić)

HSS = 2 mjesta u vijeću (Željko Horvat, Mato Kadić)

9. Vijeće mjesnog odbora Glinska Poljana-Slana-Vratečko

IZLAZNOST : 37,60 posto

HDZ (54 glasa, 59,34 posto), HSS (37 glasova, 40,66 posto)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Višnja Jerman, Željko Ilijević, Igor Radušević)

HSS = 2 mjesta u vijeću (Miroslav Dobrinić, Denis Dobrinić)

10. Vijeće mjesnog odbora Gora

IZLAZNOST : 50 posto

HDZ (81 glas, 76,42 posto), NS REFORMISTI (25 glasova, 23,58 posto)

HDZ = 4 mjesta u vijeću (Igor Hodalj, Marica Đureković, Marijan Šoštarić, Ivan Crnković)

NS REFORMISTI = 1 mjesto u vijeću (Ivan Pribilović)

11. Vijeće mjesnog odbora Strašnik

IZLAZNOST : 37,58 posto

HDZ (36 glasova, 56,06 posto), NS REFORMISTI (26 glasova, 41,94 posto)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Dragan Stanić, Ivan Bolun, Josip Pejaković)

NS REFORMISTI = 2 mjesta u vijeću (Tomislav Stanić, Katica Starešinović)

12. Vijeće mjesnog odbora Sibić

IZLAZNOST : 71,67 posto

HDZ (18 glasova, 41,86 %), NS REFORMISTI (25 glasova, 58,14 %)

NS REFORMISTI = 2 mjesta u vijeću ( Josip Likević, Marijan Likević)

HDZ = 1 mjesto u vijeću (Stjepan Filipović)

13.Vijeće mjesnog odbora Graberje

IZLAZNOST : 25,38 posto

HSS, HDZ i NS REFORMISTI (32 glasa)

HSS,HDZ i NS REFORMISTI = 5 mjesta u vijeću (Tihomir Bunjan, Stjepan Kušan, Ivan Majcek, Vlado Brkljačić, Joso Škrljac)

14.Vijeće mjesnog odbora Župić

IZLAZNOST : 40,63 posto

HDZ (10 glasova, 38,46 posto), NS REFORMISTI (16 glasova, 61,54 posto)

NS REFORMISTI = 2 mjesta u vijeću (Goran Validžija, Andreja Mrmić Validžija)

HDZ = 1 mjesto u vijeću (Darko Šmidt)

15.Vijeće mjesnog odbora Mošćenica

IZLAZNOST : 18,32 posto

HDZ (66 glasova, 17,01 posto), MOST NL (23 glasa, 5,93 posto), NS REFORMISTI, HSD (299 glasova, 77,06 posto)

NS REFORMISTI = 6 mjesta u vijeću (Ivana Kordić, Anita Begić Hadžipašić, Josipa Radišić, Davor Mlinarić, Dario Tome, Darko Lipovac)

HDZ = 1 mjesto u vijeću (Dinko Lovreković)

16.Vijeće mjesnog odbora Križ-Cepeliš

IZLAZNOST : 36,08 posto

HDZ (30 glasova, 32,86 posto), HSS (40 glasova, 57,14 posto)

HSS = 3 mjesta u vijeću (Željka Tonković, Jelena Kružić, Darko Tonković)

HDZ = 2 mjesta u vijeću (Davor Pejaković, Gordana Šarić)

17.Vijeće mjesnog odbora Bačuga – Grabovac

IZLAZNOST : 16,74 posto

NS REFORMISTI (46 glasov,a 63,01 posto), SDSS (7 glasova, 9,59 posto), SDP (20 glasova, 27,40 posto)

NS REFORMISTI = 4 mjesta u vijeću (Jelenko Radmanović, Nikola Janjanin, Zoran Polimac, Dragan Milobratović)

SDP = 1 mjesto u vijeću (Gojko Rajšić)

18.Vijeće mjesnog odbora Pecki

IZLAZNOST : 56,10 posto

HDZ (24 glasa, 53,33 posto), KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA (21 glas, 46,67 posto)

HDZ = 2 mjesta u vijeću (Zlatko Abramović, Josip Bugarin)

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA = 1 mjesto u vijeću (Matej Marinović)

19.Vijeće mjesnog odbora Luščani

IZLAZNOST : 33,91 posto

NS REFORMISTI i HNS (39 glasova)

NS REFORMISTI I HNS = 5 mjesta u vijeću (Jelena Vilus, Milenko Bakrač, Zora Krivokuća, Miroljub Cvijić, Stanko Šerbedžija)

20.Vijeće mjesnog odbora Hrastovica

IZLAZNOST : 48,72 posto

HDZ (104 glasa, 56,22 posto), HSS (81 glas, 43,78 posto)

HDZ = 3 mjesta u vijeću (Mladen Korečić, Željko Softić, Juraj Radučević)

HSS = 2 mjesta u vijeću (Ljubica Sodić, Ivica Sigur)

21.Vijeće mjesnog odbora Budičina

IZLAZNOST : 21,72 posto

HDZ (40 glasova, 100 posto)

HDZ = 5 mjesta u vijeću (Joso Marković, Mijo Boltužić, Matej Mikulić, Zlatko Mikulić, Marko Boltužić)

22.Vijeće mjesnog odbora Taborište

IZLAZNOST : 59,90 posto

KANDIDACIJSKA GRUPA BIRAČA (62 glasa, 53,91 posto), HDZ (36 glasova, 31,30 posto), NS REFORMISTI, HSS i HSU (17 glasova, 14,78 posto)

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA = 3 mjesta u vijeću (Robert Brkanac, Zvonimir Sučić, Alen Tišinić)

HDZ = 2 mjesta u vijeću (Zlatko Golubić, Darko Turkalj)

23.Vijeće mjesnog odbora Jabukovac

IZLAZNOST : 17,60 posto

NS REFORMISTI i HNS (63 glasa, 100 posto)

NS REFORMIST i HNS = 5 mjesta u vijeću (Radomir Krajčinović, Milan Kalambura, Lazo Miočinović, Vaso Tišma, Radmila Krajčinović)

24.Vijeće mjesnog odbora Dragotinci – Kraljevčani

IZLAZNOST : 21,21 posto

HDZ ( 19 glasova,  100 posto)

HDZ = 5 mjesta u vijeću (Marijan Vujnović, Milan Kardaš, Željko Kardašić, Josip Kolić, Ljudevit Vujnović)

25.Vijeće mjesnog odbora Čuntić – Prnjavoj Čuntićki

IZLAZNOST : 25,52posto

NS REFORMISTI, HSS i HNS ( 36 glasova, 100 posto)

NS REFORMISTI, HSS i HNS = 5 mjesta u vijeću (Ivan Radošević, Veronika Filipec, Luka Radošević, Marina Radošević, Zoran Dragaš)

26.Vijeće mjesnog odbora Blinja-Moštanica

IZLAZNOST : 42,62 posto

NS REFORMISTI i HNS ( 47 glasova,  48,96 posto); SDSS ( 49 glasova, 51,04 posto)

NS REFORMISTI i HNS = 2 mjesta u vijeću (Milivoj Popović, Lubomir Peškir)

SDSS = 3 mjesta u vijeću (Dario Bjelanović, Zoran Dragić, Dejan Majstorović)

27.Vijeće mjesnog odbora Novo Selište

IZLAZNOST : 8,71 posto

HDZ ( 25 glasova, 100 posto)

HDZ = 5 mjesta u vijeću (Robert Polanščak, Robert Marović, Damir Gudić, Boris Rešković, Luka Bezuh)

28.Vijeće mjesnog odbora Nova Drenčina

IZLAZNOST : 28,79 posto

HDRS, HKS, HSU i HSS ( 25 glasova, 27,17 posto); HDZ ( 67 glasova, 72,83 posto)

HDRS, HKS, HSU i HSS = 1 mjesto u vijeću (Stjepan Horvatinović)

HDZ = 4 mjesta u vijeću (Mladen Škrinjar, Mario Malnar, Karmela Marković, Danijel Dolenac)

29.Vijeće mjesnog odbora Begovići

IZLAZNOST : 39,70 posto

NS REFORMISTI i HNS ( 38 glasova, 48,72 posto), SDSS ( 27 glasova, 34,62 posto), SDP ( 13 glasova, 16,67 posto)

NS REFORMISTI i HNS = 2 mjesta u vijeću (Tihomir Žilić, Milenko Begović)

SDSS = 2 mjesta u vijeću (Mile Zubanović, Milan Ranić)

SDP = 1 mjesto u vijeću (Nikola Nožinić)

 

 

 

 

 

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X