logoped1103202225

Održana radionica „U školske klupe, radosno bez muke“

PETRINJA Kabinet za logopedsku podršku koji djeluje pri Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja i ove godine se aktivno uključio u obilježavanje Europskog dana logopedije i logopedske terapije. Tim povodom održana je dvorani u Centru novog života održana je radionica naziva „U školske klube, radosno bez muke“ koju je vodila Katarina Matijević, voditeljica Kabineta za logopedsku podršku.

„Radionica je bila za djecu predškolske dobi koja je imala za cilj poticanje predvještina koje su potrebne za polazak u školu. Na radionici je sudjelovalo šestero djece i poprilično su bili zadovoljni samom radionicom. Također, roditelji su dobili upute i informacije o tome što mogu očekivati u ovom periodu pred sam polazak u školu i na koji način mogu i oni u vlastitom obiteljskom okruženju pomoći u razvijanju potrebnih predvještina za polazak u školu“, otkrila nam je Matijević.

Europska logopedska udruga obilježava svakog 6.ožujka Europski dan logopedije i logopedske terapije, jer je to ujedno i obljetnica osnutka ove Europske organizacije. Cilj godišnje kampanje je podizanje svijesti o poremećajima u komunikaciji i u gutanju te o ulozi logopeda. Tema za 2022. godinu je logopedska terapija tijekom cijelog životnog vijeka. Na ovaj datum svake godine, logopedi iz cijele Europe se udružuju kako bi organizirali radionice, treninge, medijsko praćenje i konferencije.

„S obzirom na ovu epidemijsku godinu u kojoj su djeca koja su uključena u program predškole zapravo oštećena na neki način sa smanjenim brojem sati programa predškole, smatram da je ova radionica zaista dobro došla, a i s obzirom na iskaze i interes roditelja koji su danas bili prisutni tamo, čak promišljamo i o tome da bi se ova radionica, odnosno ovakav tip radionica nastavio i dalje ukoliko bude dovoljno zainteresiranih“, kazala je Matijević.

„Na ovogodišnjoj proslavi Europskog dana logopedije, naglašava se uloga koju logoped može imati u poboljšavanju kvalitete života pojedinca u bilo kojem trenutku, u bilo kojem životnom periodu“, zaključila je Matijević

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X